Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att ge möjligheten att arbeta med en längre dokumentär produktion, vilket ger möjlighet att utnyttja olika berättargrepp i den dokumentära genren. Utöka ett kunnande i att berätta med ljud, bild och uttryck, samt att samarbeta i ett team mot ett gemensamt mål.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att berätta en historia inom den dokumentära genren som berör, väcker tankar och känslor och är riktad till en specifik målgrupp.

Innehåll

Kursen är en produktionsinriktad kurs som innehåller en planering och förberedelseperiod och därefter en inspelningsperiod. Treatment till kursen kan hämtas från kursen dokumentär 1. Ingång i produktion förutsätter produktionstillstånd som ges vid ett pitch- tillfälle som hålls inom kursprogrammet.

Förkunskaper

Dokumentär 1 eller motsvarande

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 20 timmar
  • Individuell handledning och grupphandledning - 15 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 90 timmar
  • Självstudier - 10 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten deltar i kursinnehållet samt deltar i produktion. Dessutom skall delmoment under kursen uppfyllas (så som deltagandet i pitch, inlämnande av treatment samt individuell reflektion över arbetsprocessen) Vitsord baserar sig på en bedömning av dokumentärfilmen som visats vid ett visningstillfälle.

Lärare

  • Grönroos Anna-Karin
  • Lindfors Kauko

Examinator

Nordström Fred

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Examinationsformer

2014-10-24 - Övriga uppgifter

Kurs och studieplanssökning