Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att fördjupa förståelsen av dokumentärfilmen som genre.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att skilja på olika genren inom dokumentärfilm och kunna medverka i produktion av dokumentärfilmer ur olika perspektiv.

Innehåll

Kursen består av föreläsningar och handledningstillfällen och två övningsuppgifter, samt en individuell skriftlig uppgift. Deltagarna skriver vidare en s.k. treatment i grupp, med sikte på en längre dokumentärfilmsproduktion som produceras senare inom ramen för kursen Dokumentärfilm 2.

Förkunskaper

Singelkamera 2 eller motsvarande

Kursen ersätter följande kurser

Introduktion till dokumentärfilm

Mer information

Kontakta kursansvarig för mer information

Litteratur

Nichols, Bill (2001) Introduction to Documentary. Bloomington: Indiana University Press ISBN: 0-253-21469-6 ÖVRIG RELEVANT LITTERATUR: Barnouw, Erik (1993) Documentary - a history of the non-fiction film New York: Oxford University Press Aaltonen, Jouko (2006) Todellisuuden vangit vapauden valtakunnassa – dokumenttielokuva ja sen tekoprosessi. Helsinki: LIKE. Wells, Paul (2001) The Documentary Form: Personal and Social 'Realities' i An Introduction to Film Studies (ed. Jill Nelmes) London: Routledge Helke, Susanna (2006) Nanookin jälki – Tyyli ja metodi dokumentaarisen ja fiktiivisen elokuvan rajalla. Helsinki: Taideteollisen Korkeakoulun julkaisusarja Austin, Thomas & de Jong, Wilma (ed.) (2008) Rethinking Documentary – New Perspectives, New Practises Glasgow: McGraw-Hill Rabiger, Michael: (1998): Directing the Documentary Oxford: Focal Press FILMER Robert Flaherty: Nanook of the North D.A. Pennebaker: Don´t Look Back Alan Resnais: Night and Fog Errol Morris: Thin Blue Line Chris Marker : Sans Soleil Steve James: Hoop Dreams Werner Herzog: My Best Fiend Morgan Spurlock: Supersize Me Raymond Depardon: Modern Life Ulrich Seidl: Animal Love Keith Fulton, Louis Pepe: Lost in La Mancha Jia Zhang-Ke: 24 City Marc Singer: Dark Days Janus Metz: Armadillo Lise Birk Pedersen: Putin's Kiss Virpi Suutari & Susanna Helke: Joutilaat Visa Koiso-Kanttila: Isältä pojalle Mika Ronkainen: Huutajat - Screeming men Pirjo Honkasalo: Melancholian 3 Huonetta Knut Erik Jensen: Cool and Crazy Jukka Kärkkäinen och J-P Passi: Kovasikajuttu Joonas Berghäll & Mika Hotakainen: Miesten vuoro Katja Gauriloff: Säilöttyjä unelmia

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 45 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 5 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 40 timmar
 • Självstudier - 43 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

80% närvaro (max 2 frånvaron, ytterligare frånvaro föranleder kompenserande uppgifter) Deltagande i två övningsuppgifter. Godkänd individuell skriftlig uppgift.

Lärare

 • Cantell Saara
 • Grabber Klaus
 • Grönroos Anna-Karin
 • Nordström Fred

Examinator

Lindfors Kauko

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursens tidtabell

Se - see ASTA/ARBS

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning