Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att utforska representiva program inom olika genrer, och ge baskunskaper kring koncept och formatprogram för TV och webbproduktion. Kursen har också som syfte att ge studenten fördjupad kunskap i retorik och dramaturgi för tv och webb och hur man med hjälp av detta kan utveckla olika typer av medieproduktioner.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att delta i konceptutvecklingsarbete för olika typer av mediaproduktioner samt kunna definiera olika genrers behov och förutsättningar för produktion.

Innehåll

Omvärldsanalys. Genomgång kring tv och on-linemediets programutbud och olika typer av koncept och format. Genomgång av i huvudsak den visuella retoriken i media. Grupparbeten kring koncept för tv och on-line produktion.

Förkunskaper

Inga

Litteratur

Visuell retorik, Liber 2008 av Anders Carlsson och Thomas Koppfeldt

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 40 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 60 timmar
 • Självstudier - 30 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 130 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 130 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande examinationer: Examination 1 Två koncept. Ett för tv och ett för webb Examination 2 Essä om tv och on-linevärlden idag och i framtiden.

Lärare

 • Granath Thomas
 • Kelly Owen

Examinator

Granath Thomas

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • 2013-04-22 - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning