Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Kursens undervisningsperiod

1 (2019-08-01 till 2019-10-27)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

See English description

Läranderesultat

See English description

Innehåll

See English description

Förkunskaper

Inga

Kursen ersätter följande kurser

See English description

Mer information

Obligatorisk närvaro

Litteratur

See English description

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 30 timmar
 • Basgruppsarbete - 10 timmar
 • Självstudier - 95 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

See English description

Lärare

 • Hyde-Clarke Nathalie
 • Törnqvist Jutta

Examinator

Hyde-Clarke Nathalie

Antal kursplatser

Ingen begränsning (45 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Till datum 2019-11-15

Kursens tidtabell

See room reservations in ARBS

Kursanmälningstid

2019-08-12 till 2019-09-08

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-09-04 09:15 - 11:45 D173 Metodik Hyde-Clarke Nathalie
2019-09-05 09:15 - 11:45 D4107-08 Metodik Hyde-Clarke Nathalie
2019-09-10 09:15 - 11:45 D4107-08 Metodik Hyde-Clarke Nathalie
2019-09-11 13:15 - 16:15 D4107-08 Metodik Hyde-Clarke Nathalie
Törnqvist Jutta
2019-09-17 09:15 - 11:45 D4107-08 Metodik Hyde-Clarke Nathalie
2019-09-18 09:15 - 11:45 D4107-08 Metodik Hyde-Clarke Nathalie
2019-09-24 09:15 - 11:45 B518 Metodik Hyde-Clarke Nathalie
2019-09-25 09:15 - 11:45 A311 Metodik Hyde-Clarke Nathalie
2019-10-01 13:15 - 16:15 B518 Metodik Hyde-Clarke Nathalie
Törnqvist Jutta
2019-10-02 09:15 - 11:45 D4107-08 Metodik Hyde-Clarke Nathalie
2019-10-07 09:00 - 11:00 E387 Metodik Hyde-Clarke Nathalie
2019-10-07 09:00 - 11:00 E385 Metodik Hyde-Clarke Nathalie
Löv Monica

Kurs och studieplanssökning