Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen är att som teammedlem utveckla tjänster enligt hållbara utvecklingens principer eller utgående från undersökningsresultatet ge förslag för utvecklingsmålet.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas att du har förmåga att lösa problem, planera och genomföra ett projekt med mordena och aktuella verktyg inom ett givet tema.

Innehåll

Projaktarbete och ledning av projekt
Produktutveckling
Tjänste design
Upplevelse
Marknadsföring, affärsidé
lönsamhetstänande
CSR

Förkunskaper

Första och andra studieårets alla kurser, minimum 100 studiepoäng måste vara avklarade vid kursstarten.
Kursen marknadsundersökningar skall vara avklarad

Kursen ersätter följande kurser

inga

Mer information

Projektresultatet skall presenteras skriftligt och muntligt. Språket svenska, finska eller engelska beror på uppdragsgivarens krav.
Obligatorisk närvaro på alla föreläsningar och träff. För varje frånvaro avdras det 5poäng. Se noggrannare instruktioner efter kursstarten.Kursen kan inte omtas eller tenteras om utan kursens slutraport fungerar som bedömningsgrund och har deadline vecka .
Kursen görs som samarbete
Obligatorsk närvaro vid kursstarten

Litteratur

Macheridis,Nikos.2009.Projektaspekter-Kunskapsområden för ledning och styrning av projekt
Brown A.,Hyer Nancy Lea . 2010.Managing projects : a team-based approach New York : McGraw-Hill Irwin
Eklund,Sven.2009.Arbeta i grupp:Individen,gruppen ,ledaren.Lund:Studentlitteratur.
Hagström,Andreas,Mattsson,Sandra.2010.Att leda projekt från start till mål .Stockholm : SISU idrottsböcker, Halmstad : Bulls Graphics.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 20 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 40 timmar
 • Basgruppsarbete - 20 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 53 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Boktentamen 10p -godkänd prestation ger tillträde till att fortsätta på kursen
Godkända rapporter:
Projektplan 30 p
Genomförande av projetet/teoretisk bas 10 p
Slutrapport inkluderar muntlig presentation 50 p
Min. 50 sp av 100 för ett godkänt betyg

Lärare

Aittoniemi Hellevi

Examinator

Aittoniemi Hellevi

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2015-05-31

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • 2014-10-17 - Rapporter och produktioner
 • Datum meddelas senare - Övriga uppgifter

Kurs och studieplanssökning