Kursens undervisningsperiod

1 (2019-08-01 till 2019-10-27)

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att ge studenten grundläggande kunskap om det finska språket och förmåga att klara sig i alldagliga situationer, att öva uttal och utöka ordförrådet genom att bl.a. läsa alldagliga texter.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att komma till rätta i grundläggande alldagliga situationer och att ha en insikt om det finska språket; att känna till grundläggande strukturer och att t.ex. klara av att böja verb i presens. Studenten förväntas vara förmögen att - känna till finska uttalsprinciper - behärska numror och klockan - kunna ställa och besvara grundläggande frågor rörande sig själv, sina studier och sin arbetsplats - kunna veckodagarna - kunna kommunicera i enkla café- och restaurangsituationer

Innehåll

- finska språkets struktur - muntliga övningar - uttal - ordförråd - grammatik - finsk kultur

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Mer information

Ordbok och kursbok krävs. Undervisningsspråk: engelska och finska. 80 % närvaro krävs. Omtentamen:

Litteratur

Coursebook: Marjukka Kenttälä: Suomi sujuvaksi I. Kappaleet 1-10, Yliopistopaino. Helsingin yliopisto, Kielikeskus Material disributed by the teacher. Finsk-engelsk ordbok behövs.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 62 timmar
  • Praktiska övningar - 5 timmar
  • Självstudier - 68 timmar
  • - 0 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

Kursvitsord ges enligt följande: tentamen 80% och timaktivitet/närvaro 20 Skriftlig omtentamen: (12.11.2019 kl. 10 - 12). 1: 10.12.2019 10-12 2: 20.1.2020 10-12 Anmälning till omtentamen: minna.lehtola@arcada.fi en vecka innan tentamen.

Lärare

Lehtola Minna

Examinator

Lehtola Minna

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning (25 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2019-08-12 till 2019-09-08

Examinationsformer

2019-10-21 - Tentamina
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-09-02 10:15 - 12:00 D4109 Finnish for Beginners I, Group A Lehtola Minna
2019-09-09 10:15 - 12:00 D4109 Finnish for Beginners I, Group A Lehtola Minna
2019-09-11 15:30 - 17:00 D4109 Finnish for Beginners I, Group A Lehtola Minna
2019-09-16 10:15 - 12:00 D4109 Finnish for Beginners I, Group A Lehtola Minna
2019-09-18 15:30 - 17:00 D4109 Finnish for Beginners I, Group A Lehtola Minna
2019-09-23 10:15 - 12:00 D4109 Finnish for Beginners I, Group A Lehtola Minna
2019-09-25 15:30 - 17:00 D4109 Finnish for Beginners I, Group A Lehtola Minna
2019-09-30 10:15 - 12:00 D4109 Finnish for Beginners I, Group A Lehtola Minna
2019-10-02 15:15 - 17:00 D4109 Finnish for Beginners I, Group A Lehtola Minna
2019-10-07 10:15 - 12:00 D4109 Finnish for Beginners I, Group A Lehtola Minna
2019-10-09 15:15 - 17:00 D4109 Finnish for Beginners I, Group A Lehtola Minna
2019-10-14 10:15 - 12:00 D4109 Finnish for Beginners I, Group A Lehtola Minna
2019-10-16 15:15 - 17:00 D4109 Finnish for Beginners I, Group A Lehtola Minna
2019-10-21 10:00 - 12:00 B518 Finnish for Beginners I, Group A Lehtola Minna
2019-11-12 10:00 - 12:00 B326 Finnish for Beginners I, Group A Lehtola Minna
2019-12-13 13:00 - 15:00 B328 FFB 1, re-exam II Lehtola Minna
2020-01-20 13:00 - 15:00 B325 Finnish for Beginners I, Group A Lehtola Minna

Kurs- och studieplansökning