Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Finska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att ge studenten nya verktyg och medel för att komma vidare i det finska språket. Målnivå A.2.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att komma till rätta i grundläggande alldagliga situationer och att känna till det finska språkets struktur; att känna till grundläggande strukturer. Efter avlagd kurs förväntas studenten - kunna kort berätta om sig själv, sina studier, sina arbetsuppgifter - kunna använda var, vart och varifrån - strukturer - kunna uttrycka ägandeförhållanden - kunna använda partitiv - kunna böja verb i presens och känna till imperfektböjning - känna till grundreglerna för användandet av objekt - kunna använda inf.III

Innehåll

- finska språket struktur vidare - muntliga och skriftliga övningar - diskussion - yrkesmässiga situationer

Förkunskaper

Finnish for Foreigners I och II -kunskap krävs. A.1.2 (Europeiska referensramen)

Mer information

Kursen omfattar kapitlen 1-20 i kursboken Suomi sujuvaksi 1. Tyngpunkten ligger på det egna områdets vokabulär, imperfekt, objekt och infinitiv III och på verbkonjugation i presens och imperfekt.

Litteratur

Marjukka Kenttälä: Suomi sujuvaksi I. Yliopistopaino. Helsinki 2007 ISBN 978-952-495-023-7 Av läraren sammanställt material.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 55 timmar
  • Individuell handledning och grupphandledning - 16 timmar
  • Självstudier - 62 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

  • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
  • Omtagningar 24.4 och

Examinationskrav

Kursvitsord ges enligt följande: skriftlig tentamen 100% (2017) muntlig tentamen och timaktiviet % Båda tentamina skall vara godkända. Skriftlig tentamen: Muntlig examen:

Lärare

Luomi Anna Maija

Examinator

Herva Marja

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

  • 2017-03-14 - Tentamina
  • 2017-05-30 - Övriga uppgifter

Kurs- och studieplansökning