Kursens undervisningsperiod

4 (2020-03-23 till 2020-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studenten känner
till den grundläggande kommunikationen inom
affärsvärlden, kan återge och självständigt
producera texter med inriktning på det specifika
yrkesområdet och kan i tal och skrift förmedla
information till varierande målgrupper.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara
förmögen att använda modersmålet varierat och
korrekt i tal och skrift i olika
kommunikationssituationer.

Innehåll

affärskommunikation, ämnestermer, språkriktighet,
facktexter och vetenskaplig text, litteraturanalys

Förkunskaper

Gymnasiets modersmålskurser eller motsvarande

Kursen ersätter följande kurser

Svenska, 2 sv

Mer information

Närmare detaljer om kursprogrammet presenteras vid det första närundervisningstillfället.

Litteratur

Lehrer, S. 1998 el. senare Affärsbrev.

Reuter, Mikael 2003 Översättning och
språkriktighet. Helsingfors: Svenska Språktjänst
Ab

Svenska skrivregler 2017.
Fjärde upplagan. Stockholm: Liber

Skönlitterärt verk

Övrigt material enligt anvisningar.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 30 timmar
  • Individuell handledning och grupphandledning - 15 timmar
  • Basgruppsarbete - 10 timmar
  • Självstudier - 78 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande examinationer:
Examination 1 rapport 20%
Examination 2 möte och bokprojekt 20%
Examination 3 CV + arbetsansökan 20%
Examination 4 Analys av examensarbete + test 10%
Examination 5 Förhör 10%
Examination 6 Individuell bokrapport 10%
Examination 7 Språkriktighetstest 10

Lärare

  • Sandell Magdalena
  • Åvall Ann-Kristin

Examinator

Sandell Magdalena

Antal kursplatser

Ingen begränsning (48 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Till datum 2018-12-20

Kursanmälningstid

2020-03-09 till 2020-04-05

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-03-24 12:00 - 14:00 Teknisk svenska Sandell Magdalena
2020-03-26 10:15 - 12:00 Teknisk svenska Sandell Magdalena
2020-03-31 12:00 - 14:00 Teknisk svenska Sandell Magdalena
2020-04-02 10:15 - 12:00 Teknisk svenska Sandell Magdalena
2020-04-07 12:00 - 14:00 Teknisk svenska Sandell Magdalena
2020-04-09 10:15 - 12:00 Teknisk svenska Sandell Magdalena
2020-04-14 12:00 - 14:00 Teknisk svenska Sandell Magdalena
2020-04-16 10:15 - 12:00 Teknisk svenska Sandell Magdalena
2020-04-21 12:00 - 14:00 Teknisk svenska Sandell Magdalena
2020-04-23 10:15 - 12:00 Teknisk svenska Sandell Magdalena
2020-04-28 12:00 - 14:00 Teknisk svenska Sandell Magdalena
2020-05-05 12:00 - 14:00 Teknisk svenska Sandell Magdalena
2020-05-07 10:15 - 12:00 Teknisk svenska Sandell Magdalena
2020-05-12 12:00 - 14:00 Teknisk svenska Sandell Magdalena
2020-05-14 10:15 - 12:00 Teknisk svenska Sandell Magdalena
2020-05-19 11:30 - 13:00 Teknisk svenska Sandell Magdalena

Kurs och studieplanssökning