Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

3 sp

Läranderesultat

Studerande uppövar sin förmåga att använda modersmålet
varierat och korrekt i tal och skrift i olika situationer
med anknytning till det yrkesliv han/hon utbildas för.
Efter kursen behärskar studerande den grundläggande
kommunikationen inom affärsvärlden. Han/hon kan
också återge och självständigt producera texter med
inriktning på det specifika yrkesområdet.

Innehåll

språkriktighet, yrkesvokabulär, affärskommunikation,
facktexter och fackuppsats, litteratur

Förkunskaper

Gymnasiets modersmålskurser eller motsvarande kunskaper

Litteratur

Lehrer, S. 1998 el. senare. Affärsbrev. Skönlitterärt verk enligt separat lista.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 36 timmar
 • Övningsbaserad undervisning - 15 timmar
 • Studentstyrd lärarhandledd undervisning - 6 timmar
 • Självstudier - 23 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 80 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 23 timmar
 • Varav schemalagda studier: 57 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina
 • Demonstrationer och presentationer
 • Rapporter och produktioner

Examinator

Stolt Kerstin

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2007-07-31

Kursens tidtabell

Detaljerad tidtabell och program för kursen presenteras vid kursstarten. Tre mellanförhör och litterturseminarium ingår

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning