Kursens undervisningsperiod

 • 2 (2019-10-28 till 2019-12-31)
 • 3 (2020-01-01 till 2020-03-22)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Finska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

3 sp

Kompetensmål

Att förkovra de praktiska färdigheterna i
finska
språket i tal på högskolenivå.
Studerande blir förtrogen med bland annat
rekryteringsdokument och -terminologi samt
förbättrar sin förmåga att uttrycka sig
muntligt
på finska i arbetslivet.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas studerande ha
förvärvat sådana muntliga kunskaper
i finska som
enligt lagen om de språkkunskaper, som krävs av
offentligt anställda (424/2003) för en tjänst
inom
ett tvåspråkigt ämbetsdistrikt för vilken
högskoleexamen är ett krav, och som behövs med
tanke på studentens yrkesutövning och
utveckling
i
yrkesmässigt avseende.

Innehåll

Muntlig kommunikation på finska
Muntliga presentationer
Platsansökan och meritförteckning
Meddelanden och anvisningar
Språkriktighet och språkvård

Förkunskaper

Kunskapsnivå minst B1 (europeiska referensramen
för
språk) samt skolspråk svenska eller finska på
högstadiet och/eller gymnasiet.

Litteratur

Av läraren sammanställt material

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 31 timmar
 • Praktiska övningar - 8 timmar
 • Självstudier - 28 timmar
 • Muntliga presentationer och simulation på finska. - 14 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 81 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 81 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Muntliga test 25 eller 27.2.2020.

Examinationskrav

Muntliga uppgifter 30 p
Stödmaterial 10 p
Skriftliga inlämningsuppgifter med miniförhör 40
Muntligt test 70 p

Lärare

Herva Marja

Examinator

Herva Marja

Antal kursplatser

Ingen begränsning (18 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Till datum 2020-06-12

Kursanmälningstid

2019-12-20 till 2020-01-21

Examinationsformer

 • 2020-01-30 - Tentamina
 • 2020-01-30 - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-01-09 12:45 - 15:00 B323 Inhemska språk 2, arbetslivsfinska för förstavårdare Herva Marja
2020-01-16 12:45 - 15:00 B323 Inhemska språk 2, arbetslivsfinska för förstavårdare Herva Marja
2020-01-21 12:45 - 15:00 B323 Inhemska språk 2, arbetslivsfinska för förstavårdare Herva Marja
2020-01-30 12:45 - 15:00 B323 Inhemska språk 2, arbetslivsfinska för förstavårdare Herva Marja
2020-02-04 12:45 - 15:00 B323 Inhemska språk 2, arbetslivsfinska för förstavårdare Herva Marja
2020-02-11 12:45 - 15:00 B326 Inhemska språk 2, arbetslivsfinska för förstavårdare Herva Marja
2020-02-18 12:45 - 15:00 B325 Inhemska språk 2, arbetslivsfinska för förstavårdare Herva Marja
2020-02-25 12:45 - 15:00 B325 Inhemska språk 2, muntliga test Herva Marja
2020-02-27 12:45 - 15:00 B323 Inhemska språk 2,muntliga test Herva Marja
2020-03-05 12:45 - 15:00 B323 Inhemska språk 2, arbetslivsfinska för förstavårdare Herva Marja
2020-03-12 12:45 - 15:00 B323 Inhemska språk 2, arbetslivsfinska för förstavårdare Herva Marja
2020-03-17 12:45 - 15:00 B323 Inhemska språk 2, arbetslivsfinska för förstavårdare Herva Marja

Kurs och studieplanssökning