Kursens undervisningsperiod

1 (2019-08-01 till 2019-10-27)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att...

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att...

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 30 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 5 timmar
 • Praktiska övningar - 20 timmar
 • Basgruppsarbete - 20 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 20 timmar
 • Självstudier - 40 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande examinationer:
Examination 1 ....
Examination 2 .... etc.
(examinationer = tentamina, demonstrationer och presentationer, rapporter och produktioner, uppsatser, samt närvaro vid angivna tillfällen)

Examinationerna väger sinsemellan på följande sätt: ...

Lärare

Kimberley Nigel

Examinator

Kimberley Nigel

Antal kursplatser

Ingen begränsning (13 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Till datum 2019-11-01

Kursanmälningstid

2019-08-12 till 2019-09-08

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-09-02 09:15 - 12:00 F249 Engelska (MK) Kimberley Nigel
2019-09-09 09:15 - 12:00 D4106 Engelska (MK) Kimberley Nigel
2019-09-16 09:15 - 12:00 E383 Engelska (MK) Kimberley Nigel
2019-09-23 09:15 - 12:00 E383 Engelska (MK) Kimberley Nigel
2019-09-30 09:15 - 12:00 E383 Engelska (MK) Kimberley Nigel
2019-10-07 09:15 - 12:00 D4107-08 Engelska (MK) Kimberley Nigel
2019-10-14 09:15 - 12:00 Engelska (MK) Kimberley Nigel
2019-10-21 09:15 - 12:00 Engelska (MK) Kimberley Nigel

Kurs och studieplanssökning