Kursens undervisningsperiod

3 (2020-01-01 till 2020-03-22)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att

 • utveckla förmågan att verka/fungera
  tillitsfullt i olika rutinmässiga
  talsituationer inom fysioterapi.
 • utveckla förmågan att behandla autentisk
  engelsk text.
 • utveckla ett flytande språk i tal och skrift
  för olika ändamål, med huvudvikt på det egna
  branschområdet.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande:
Läsa

 • kunna förstå, tolka och förklara
  yrkesterminologi utan större problem.
 • ha utvecklat sin läsförmåga och lärt sig
  relevant yrkesterminologi.
  Lyssna
 • kunna förstå huvuddragen i talat
  standardspråk om ämnen som regelbundet
  förekommer i studierna, på arbetet och på
  fritiden.
  Tala
 • klara av att använda den vokabulär som är
  central för fysioterapi.
 • klara av kundbetjäning/ face-to-face
  situationer/ telefonsamtal och debatter.
 • klara av att hålla korta anföranden om
  organisationer, produkter, tjänster eller
  processer, ge instruktioner.
  Skriva
 • klara av att uppge sina personalia, diskutera
  sin utbildning och sin arbetserfarenhet.
 • klara av att skriva en platsansökan och CV.
 • vara förtrogen med etikett rörande e-post och
  annan korrespondens.
 • klara av att göra sammandrag på
  artiklar/litteratur som hänför sig till
  branschen.

Innehåll

Sociala kontakter, arbetsplatsen, arbetsetik,
aktuella artiklar och aktuell
forskning inom fysioterapi.

Förkunskaper

Kompetensnivå B.1.1 (Den europeiska referensramen
för språk).

Mer information

Inga försenade uppgifter accepteras!
Obligatorisk närvaro.

Litteratur

Föreläsaren förser studerande med material.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 55 timmar
 • Praktiska övningar - 10 timmar
 • Basgruppsarbete - 10 timmar
 • Självstudier - 60 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Kursvitsord ges enligt följande:
aktivt deltagande:20%
skriftliga uppgifter och muntliga
presentationer:80%

Lärare

Kimberley Nigel

Examinator

Kimberley Nigel

Antal kursplatser

Ingen begränsning (33 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Till datum 2019-05-16

Kursanmälningstid

2019-12-24 till 2020-01-20

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
 • Datum meddelas senare - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-01-13 13:15 - 16:00 B323 Engelska(FT) Kimberley Nigel
2020-01-17 09:15 - 12:00 B323 Engelska(FT) Kimberley Nigel
2020-01-31 09:15 - 12:00 B323 Engelska(FT) Kimberley Nigel
2020-02-07 09:15 - 12:00 B323 Engelska(FT) Kimberley Nigel
2020-02-13 09:15 - 12:00 B522 Engelska(FT) Kimberley Nigel
2020-02-18 09:15 - 12:00 E383 Engelska(FT) Kimberley Nigel
2020-02-27 09:15 - 12:00 B522 Engelska(FT) Kimberley Nigel
2020-03-05 09:15 - 12:00 B323 Engelska(FT) Kimberley Nigel
2020-03-20 09:15 - 12:00 B323 Engelska(FT) DISTANCE STUDY Kimberley Nigel
2020-03-27 09:15 - 12:00 Engelska(FT) DISTANCE STUDY Kimberley Nigel

Kurs och studieplanssökning