Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

 • Barnmorska 2001 - 2004 - Språkstudier
 • Hälsovårdare 2001 - 2004 - Språkstudier
 • Sjukskötare - barnsjukvård 2001 - 2004 - Språkstudier
 • Sjukskötare - inremedicinsk kirurgisk vård 2001 - 2004 - Språkstudier
 • Sjukskötare - perioperativ vård 2001 - 2004 - Språkstudier
 • Sjukskötare - psykiatrisk vård 2001 - 2004 - Språkstudier

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

1 sp

Kompetensmål

Målsättning med kursen är att studenten har en språklig medvetenhet och förstår vikten av att fortgående förkovra sina språkliga kunskaper.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande ha beredskap att skriva rapporter och slutarbete enligt kriterierna för vetenskaplig text.

Innehåll

Källor, referat, språkriktighet och översättning

Förkunskaper

Svenska 1 avklarad

Mer information

Kursen ges för sista gången i denna form januari - februari 2007

Litteratur

Referenslitteratur, artiklar och stenciler enligt anvisningar

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 8 timmar
 • Övningsbaserad undervisning - 6 timmar
 • Studentstyrd lärarhandledd undervisning - 6 timmar
 • Självstudier - 20 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 40 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 20 timmar
 • Varav schemalagda studier: 20 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina
 • Uppsatser

Lärare

Lindroos Camilla

Examinator

Lindroos Camilla

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2007-06-30

Kursens tidtabell

Exakt tidtabell ges senare.

Examinationsformer

 • 2007-02-14 - Tentamina
 • 2007-02-01 - Uppsatser

Kurs och studieplanssökning