Kursens undervisningsperiod

1 (2019-08-01 till 2019-10-27)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att ge studenten elementära kunskaper i det svenska språket och hur det kan användas i vardagen.

Läranderesultat

Efter avklarad kursen förväntas den studerande kunna
- klara av enkla vardagssituationer muntligt
- bekanta sig med det svenska alfabetet
- skriva mycket enkla meddelanden (t.ex. fylla i personalia i en blankett)
- bilda enkla påståendesatser och frågor i presens både muntligt och skriftligt
- förstå den viktigaste informationen i enkla texter som gäller vardagliga situationer (läsförståelse)
- förstå ord och uttryck om sig själv och den närmaste omgivningen när någon talar mycket långsamt och tydligt

Innehåll

Grundläggande strukturer i språket, uttal och ordförråd
Texter och dialoger
Kulturen och de nordiska länderna

Förkunskaper

Inga. Kursens nivå är A1.1.

Kursen ersätter följande kurser

Inga

Mer information

Närvaro i närundervisningen är obligatorisk.

Litteratur

Vi använder boken: Vi ses! Svenska för nybörjare. Av: Keränen, Lindross & Peltola 2018, Otava.
Du kan köpa boken i Suomalainen kirjakauppa i Arabia eller t.ex. här: https://www.adlibris.com/fi/sv/bok/vi-ses-9789511310600 Extern länk
Boken används både i den första och den andra kursen i svenska.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 20 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 5 timmar
 • Praktiska övningar - 20 timmar
 • Självstudier - 88 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov

Examinationskrav

Närvaro obligatorisk (minst 75 %), eftersom vi övar uttal och dialoger under lektionerna.För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:
Skriftligt prov 1 (50 %)
Muntligt prov (25 %)
Aktivitet under kursen, uppgifter (25 %)

Obligatorisk närvaro. Examina är endast för studenter som har varit närvarande på kursen.

Lärare

Sandell Magdalena

Examinator

Sandell Magdalena

Antal kursplatser

Ingen begränsning (17 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Till datum 2019-12-20

Kursanmälningstid

2019-08-12 till 2019-09-08

Examinationsformer

 • 2019-10-23 - Tentamina
 • 2019-10-20 - Demonstrationer och presentationer
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-09-02 09:15 - 11:30 B326 Swedish for Beginners I, Group B Sandell Magdalena
2019-09-04 09:15 - 11:30 B522 Swedish for Beginners I, Group B Sandell Magdalena
2019-09-09 10:15 - 11:45 B327 Swedish for Beginners I, Group B Sandell Magdalena
2019-09-11 12:30 - 15:00 B328 Swedish for Beginners I, Group B Sandell Magdalena
2019-09-16 09:15 - 11:30 B522 Swedish for Beginners I, Group B Sandell Magdalena
2019-09-18 12:30 - 15:00 B522 Swedish for Beginners I, Group B Sandell Magdalena
2019-09-23 09:15 - 11:30 B522 Swedish for Beginners I, Group B Sandell Magdalena
2019-09-25 12:30 - 15:00 B328 Swedish for Beginners I, Group B Sandell Magdalena
2019-09-30 09:15 - 11:30 B522 Swedish for Beginners I, Group B Sandell Magdalena
2019-10-02 12:30 - 15:00 B328 Swedish for Beginners I, Group B Sandell Magdalena
2019-10-07 09:15 - 11:30 B522 Swedish for Beginners I, Group B Sandell Magdalena
2019-10-09 12:30 - 15:00 B328 Swedish for Beginners I, Group B Sandell Magdalena
2019-10-14 09:15 - 11:30 B522 Swedish for Beginners I, Group B Sandell Magdalena
2019-10-16 12:30 - 15:00 B328 Swedish for Beginners I, Group B Sandell Magdalena
2019-10-21 09:15 - 11:30 B327 Swedish for Beginners I, Group B Sandell Magdalena
2019-10-23 12:30 - 14:30 B328 Swedish for Beginners I, Group B Sandell Magdalena

Kurs och studieplanssökning