Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Kursens undervisningsperiod

 • 3 (2020-01-01 till 2020-03-22)
 • 4 (2020-03-23 till 2020-07-31)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målet med kursen är att studeranden ska lära sig
använda språket samt olika källor för att förkovra
sig i struktur och ordförråd i olika
arbetsrelaterade situationer

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas studeranden ha
förvärvat sådana kunskaper i svenska,vilka
motsvarar den nivå som krävs av offentligt
anställda enligt språklagen (424/2003) för en
tjänst inom ett tvåspråkigt ämbetsdistrikt vilken
fordrar högskoleexamen. Detta innebär att
studeranden bör inneha sådana kunskaper i svenska
att han/hon klarar av sina arbetsuppgifter både
muntligt och skriftligt.

Innehåll

Repetition av grammatik och vokabulär i anknytning
till yrket, brev och mötesteknik. Muntliga övningar
som utgår från diskussioner som kan förekomma med
nordiska samarbetspartner.

Förkunskaper

Svenska i (grund)skolan ca 5 år
Nivå minst B1.1 enligt den europeiska
referensramen. Om du har börjat studera svenska
som ett främmande språk i Arcada, bör du först ha
avklarat kurserna Svenska för nybörjare 1-4.

Kursen ersätter följande kurser

Inga

Mer information

Alla uppgifter ska vara inlämnade före slutexamen.Lektionerna är bra övning inför att kunna tala och skriva svenska.

Litteratur

Materialet ges under kursens gång

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 20 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 10 timmar
 • Praktiska övningar - 25 timmar
 • Basgruppsarbete - 10 timmar
 • Självstudier - 70 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Skriftlig och muntlig examination där studeranden
visar sina kunskaper i läsförståelse,
hörförståelse, skriftlig framställning såväl som
skriftlig och muntlig uttrycksförmåga.

Lärare

Huldén Barbara

Examinator

Huldén Barbara

Antal kursplatser

Ingen begränsning (23 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Till datum 2019-11-30

Kursanmälningstid

2019-12-24 till 2020-01-20

Examinationsformer

 • 2019-05-24 - Tentamina
 • 2019-05-22 - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-01-15 09:15 - 12:00 F367 Svenska på mellannivå B1-B2 Huldén Barbara
2020-01-22 09:15 - 12:00 D4110 Svenska på mellannivå B1-B2 Huldén Barbara
2020-01-29 09:15 - 12:00 D4110 Svenska på mellannivå B1-B2 Huldén Barbara
2020-02-06 13:15 - 16:00 B325 Svenska på mellannivå B1-B2 Huldén Barbara
2020-02-13 09:15 - 12:00 B327 Svenska på mellannivå B1-B2 Huldén Barbara
2020-02-20 12:30 - 14:30 A311 Svenska på mellannivå B1-B2 Huldén Barbara
2020-03-06 09:15 - 11:45 B323 Svenska på mellannivå B1-B2 Huldén Barbara
2020-03-09 13:15 - 16:00 B323 Svenska på mellannivå B1-B2 Huldén Barbara
2020-03-20 09:15 - 12:00 B518 Svenska på mellannivå B1-B2 Huldén Barbara
2020-03-23 13:00 - 15:30 B522 Svenska på mellannivå B1-B2 Huldén Barbara
2020-04-14 12:30 - 15:00 B522 Svenska på mellannivå B1-B2 Huldén Barbara
2020-04-23 13:30 - 16:00 B325 Svenska på mellannivå B1-B2 Huldén Barbara
2020-04-27 12:15 - 14:45 B325 Svenska på mellannivå B1-B2 Huldén Barbara
2020-05-05 13:00 - 15:30 B325 Svenska på mellannivå B1-B2 Huldén Barbara
2020-05-13 09:15 - 11:45 B522 Svenska på mellannivå B1-B2 Huldén Barbara
2020-05-19 13:00 - 15:30 B522 Svenska på mellannivå B1-B2 Huldén Barbara

Kurs och studieplanssökning