Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att ge studenter förmågan att utnyttja biokomposit materialarnas dämpningsförmåga till hållfastare kompositmaterial med ökad livslängd.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas att man skiljer mellan statiska och dynamiska materialegenskaper.

Studenten skall kunna beskriver och uppmäta hålfastigheten, materialutmattning och dämpning samt kan använder testmetoder för att bestämmer dessa egenskaper.

Innehåll

1. Underdämpade oscillator, resonansfrekvens och dämpning.
2. Uppmätning av resonansfrekvens och förlustfaktorn.
3. 3 experiment (biofiber, biokärna, biopartikel)

Förkunskaper

Hållfasthetslära

Laboratoriesäkerhet för ingenjörer eller Introduktion till högskolestudier (2017-18 eller tidigare)

Kursen ersätter följande kurser

inga

Litteratur

utdelad under föreläsningar

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 40 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 45 timmar
 • Praktiska övningar - 10 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 40 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

rapporter

Lärare

Herrman Rene

Examinator

Herrmann Rene

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • 2016-05-31 - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning