Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att introducerar studenten till tryckningsproceser av fysikalsik aktiva material med elektriska komponentfunktion

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att:

 • förstår konceptet om materialernas elektriska ledningsförmåga
 • tunn och tjockskick teknologi
 • FET transistoruppbyggnad
 • tryckprocessföjlden för tryckningen av transistorer
 • analysen av elektriska egenskaper av tunna/tjocka skickt
 • känner till tryckämnornas uppbyggnad och arbetsskydd kring tryckämnornas hantering

Innehåll

se litterartur

Förkunskaper

ingen

Kursen ersätter följande kurser

ingen

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 50 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 33 timmar
 • Laborationer och arbete i simulerad miljö - 50 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 0 timmar
 • Varav schemalagda studier: 133 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina
 • Demonstrationer och presentationer

Lärare

Herrman Rene

Examinator

Herrmann Rene

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Examinationsformer

 • 2010-11-03 - Tentamina
 • 2011-11-07 - Demonstrationer och presentationer

Kurs och studieplanssökning