Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att introducerar studenten till tryckningsproceser av fysikalsik aktiva material med elektriska komponentfunktion

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att: - förstår konceptet om materialernas elektriska ledningsförmåga - tunn och tjockskick teknologi - FET transistoruppbyggnad - tryckprocessföjlden för tryckningen av transistorer - analysen av elektriska egenskaper av tunna/tjocka skickt - känner till tryckämnornas uppbyggnad och arbetsskydd kring tryckämnornas hantering -

Innehåll

se litterartur

Förkunskaper

ingen

Kursen ersätter följande kurser

ingen

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 50 timmar
  • Studiebesök och demonstrationer - 33 timmar
  • Laborationer och arbete i simulerad miljö - 50 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 0 timmar
  • Varav schemalagda studier: 133 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

  • Tentamina
  • Demonstrationer och presentationer

Lärare

Herrman Rene

Examinator

Herrmann Rene

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Examinationsformer

  • 2010-11-03 - Tentamina
  • 2011-11-07 - Demonstrationer och presentationer

Kurs- och studieplansökning