Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målet av kursen är att studerande kan: -Rapportera strukturerad med professionell stil -utnyttja källahänvisning i rapporter och essäer -Arbeta som medlem i en grupp

Läranderesultat

Vid slutet av kursen förväntas studeranden att känna till -innehållet i examensutbildningen (Materials Processing Technology) - karriärmöjligheterna som ingengör -den vikten av professionella nätverk - de vanligaste materialtyper - typiskt materialbearbetningsmetoder

Innehåll

Översikt: karriär som ingengör Översikt: bearbetningsmetoder Översikt: moderna materialtyper Yrkespraxis Arbete i grupper och rapporting

Förkunskaper

Ingen

Litteratur

Informerad i Itslearning

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 12 timmar
  • Praktiska övningar - 10 timmar
  • Basgruppsarbete - 30 timmar
  • Självstudier - 50 timmar
  • Nätbaserade - 33 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Godkända rapport och uppgift

Lärare

  • Andersson Mirja
  • Åvall Ann-Kristin

Examinator

Andersson Mirja

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning