Kursens undervisningsperiod

3 (2020-01-01 till 2020-03-22)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

The aim of the course is to teach modern methods for applying materials science knowledge to physical challenges in engineering.

Läranderesultat

At the end of the course the student is expected to be able to understand the physical properties of materials, their scientific basis, investigative methods and modern applications.

Innehåll

Thermodynamics Phase diagrams Electrical properties Thermal properties Magnetic properties Optical properties

Förkunskaper

Laboratory safety for engineers or Introduction to University Studies (2017-18 or earlier)

Litteratur

Lecture material provided in itslearning. Much of this course is based upon three textbooks Tro's "Chemistry: Structure and properties" (Pearson), Shackelford's "Introduction to materials science and engineering" (Pearson) and Callister's "Materials science and engineering" (Wiley).

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 27 timmar
  • Praktiska övningar - 9 timmar
  • Självstudier - 99 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

  • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
  • Demonstrationer och färdighetsprov

Examinationskrav

60% online exam 40% lab exercises

Lärare

Makkonen-Craig Stewart

Examinator

Makkonen-Craig Stewart

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning (14 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursanmälningstid

2019-12-24 till 2020-01-20

Examinationsformer

  • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
  • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-01-10 12:15 - 15:00 B326 Material Physics Lecture - Thermodynamics Makkonen-Craig Stewart
2020-01-17 12:15 - 15:00 B326 Material Physics Lecture - Thermodynamics Makkonen-Craig Stewart
2020-01-21 09:00 - 12:00 D3100 Material Physics Lab exercises Makkonen-Craig Stewart
2020-01-23 09:00 - 12:00 D3100 Material Physics Lab exercises Makkonen-Craig Stewart
2020-01-24 12:15 - 15:00 B326 Material Physics Lecture - Phase diagrams Makkonen-Craig Stewart
2020-01-28 09:00 - 12:00 D3100 Material Physics Lab exercises Makkonen-Craig Stewart
2020-01-30 09:00 - 12:00 D3100 Material Physics Lab exercises Makkonen-Craig Stewart
2020-01-31 12:15 - 15:00 B326 Material Physics Lecture - Electrical properties Makkonen-Craig Stewart
2020-02-07 12:15 - 15:00 B326 Material Physics Lecture - Electrical properties Makkonen-Craig Stewart
2020-02-21 12:15 - 15:00 B326 Material Physics Lectures - Thermal properties Makkonen-Craig Stewart
2020-03-06 12:15 - 14:00 B326 Material Physics Lecture - Magnetic properties Makkonen-Craig Stewart
2020-03-13 12:15 - 15:00 B326 Material Physics Makkonen-Craig Stewart

Kurs- och studieplansökning