Kursens undervisningsperiod

2 (2019-10-28 till 2019-12-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

The aim of the course is to teach modern methods for applying materials science knowledge to physical challenges in engineering.

Läranderesultat

At the end of the course the student is expected to be able to understand the physical properties of materials, their scientific basis, investigative methods and modern applications.

Innehåll

Thermodynamics Phase diagrams Electrical properties Thermal properties Magnetic properties Optical properties

Förkunskaper

Laboratory safety for engineers or Introduction to University Studies (2017-18 or earlier)

Litteratur

Lecture material provided in itslearning. Much of this course is based upon three textbooks Tro's "Chemistry: Structure and properties" (Pearson), Shackelford's "Introduction to materials science and engineering" (Pearson) and Callister's "Materials science and engineering" (Wiley).

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 24 timmar
 • Praktiska övningar - 6 timmar
 • Självstudier - 95 timmar
 • Nätbaserade - 10 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov

Examinationskrav

60% online exam 40% lab exercises

Lärare

Makkonen-Craig Stewart

Examinator

Makkonen-Craig Stewart

Antal kursplatser

Ingen begränsning (29 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursanmälningstid

2019-10-14 till 2019-11-10

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-10-31 12:15 - 15:00 B320 Material Physics Lecture Makkonen-Craig Stewart
2019-11-07 12:15 - 15:00 B327 Material Physics Lecture Makkonen-Craig Stewart
2019-11-14 12:15 - 15:00 B522 Material Physics Lecture Makkonen-Craig Stewart
2019-11-21 12:15 - 15:00 B327 Material Physics Lecture Makkonen-Craig Stewart
2019-11-28 12:15 - 15:00 B327 Material Physics Lecture Makkonen-Craig Stewart
2019-12-03 09:00 - 12:00 D3100 Material Physics Laboratory exercises - registration in itslearning Makkonen-Craig Stewart
2019-12-04 09:00 - 12:00 D3100 Material Physics Laboratory exercises - registration in itslearning Makkonen-Craig Stewart
2019-12-05 12:15 - 15:00 B327 Material Physics Lecture Makkonen-Craig Stewart
2019-12-11 09:00 - 12:00 D3100 Material Physics Laboratory exercises - registration in itslearning Makkonen-Craig Stewart
2019-12-12 12:15 - 15:00 B327 Material Physics Lecture Makkonen-Craig Stewart
2019-12-17 09:00 - 12:00 D3100 Material Physics Laboratory exercises - registration in itslearning Makkonen-Craig Stewart
2019-12-18 09:00 - 12:00 D3100 Material Physics Laboratory exercises - registration in itslearning Makkonen-Craig Stewart
2019-12-19 12:15 - 15:00 B327 Material Physics Lecture Makkonen-Craig Stewart

Kurs och studieplanssökning