Kursens undervisningsperiod

 • 1 (2019-08-01 till 2019-10-27)
 • 2 (2019-10-28 till 2019-12-31)
 • 3 (2020-01-01 till 2020-03-22)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

15 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att utveckla projekt färdigheter samt individuellt utvalda teoretiska färdigheter.

Läranderesultat

Teoretiska och praktiska kunskaper som lärs under projektet ska planeras individuellt för varje student.

Innehåll

Projekt planeras, genomförs och rapporteras enligt individuell studieplan eller enligt lärarens instruktioner.

Förkunskaper

Rekommenderad att ta i 3. eller 4. studieåret.

Mer information

Project 5 or 10 or 15 sp hör till breddstudier enligt din egen studieplan.

Litteratur

Definieras i den individuella studieplanen och projektplanen.

Studieaktiviteter

 • Individuell handledning och grupphandledning - 25 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 180 timmar
 • Självstudier - 200 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 405 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 405 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande examinationer:
Skriftlig projektplan och slutrapport eller enligt läraren's instruktioner.

Lärare

 • Andersson Mirja
 • Herrman Rene
 • Biström Dennis

Examinator

Gebrehiwot Silas

Antal kursplatser

Ingen begränsning (14 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursens tidtabell

Based on individual study plan.

Contact any Project course teacher listed in ASTA for more information.

Kursanmälningstid

2019-08-12 till 2019-09-08

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning