Kursens undervisningsperiod

3 (2020-01-01 till 2020-03-22)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Engelska

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

The course will provide students with an
understanding and knowledge to the components
of life cycle assessments (LCA) and how to use
digital tools to perform LCA calculations for
processes relevant to materials engineering and
to
the building sector.

Läranderesultat

After completion of this course students can
perform life cycle assessments (LCA)
independently and they can interpret the
results critically and propose changes to
reduce undesirable environmental impacts.

Innehåll

- Introduction to LCA and industrial ecology
- Environmental impacts
- Material flow analysis (MFA)
- Environmental product declarations (EPD)
- Carbon assessment of buildings
- Sustainability tools in CAD
- LCA software (GaBi)

Förkunskaper

None

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 24 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 40 timmar
 • Nätbaserade - 65 timmar
 • Presentations, Exam - 6 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

1. Group literature review presentation (10%)
2. Group LCA project presentation (30%)
3. Exam (60%)

Lärare

Makkonen-Craig Stewart

Examinator

Makkonen-Craig Stewart

Antal kursplatser

Ingen begränsning (20 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursanmälningstid

2019-12-24 till 2020-01-20

Examinationsformer

 • 2020-03-13 - Tentamina
 • 2020-03-06 - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-01-10 09:15 - 11:45 D399 Life Cycle Assessment Makkonen-Craig Stewart
2020-01-17 10:15 - 11:45 D399 Life Cycle Assessment Makkonen-Craig Stewart
2020-01-24 09:15 - 11:45 D399 Life Cycle Assessment Makkonen-Craig Stewart
2020-01-31 09:15 - 11:45 D399 Life Cycle Assessment Makkonen-Craig Stewart
2020-02-07 09:15 - 11:45 D399 Life Cycle Assessment Makkonen-Craig Stewart
2020-02-21 09:15 - 11:45 D399 Life Cycle Assessment Makkonen-Craig Stewart
2020-03-06 09:15 - 11:45 F249 Life Cycle Assessment Group project presentations; Group literature review presentations Makkonen-Craig Stewart
2020-03-13 09:15 - 11:45 D399 Life Cycle Assessment Group literature review presentations; Carbon assessment of buildings - OneClickLCA training Makkonen-Craig Stewart

Kurs och studieplanssökning