Kursens undervisningsperiod

1 (2019-08-01 till 2019-10-27)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att ge introduktion till material- och energieffektivitet, livscykeltänkande och -analys, materialåtervinning, biobaserade råvaror.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att förstå faktorerna materialeffektivitet och energieffektivitet, utvärdera hållbara material och processer, utvärdera nyttan av materialåtervinning / biobaserade råvaror, och att vara medveten om miljölagstiftning (nationella och EU)

Innehåll

Teoribaserad instruktion om hållbarhetsprinciper, cirkulär ekonomi, hållbar energi, hållbart material, plastavfall hållbarhet FoU, vattenbehandling och livscykelanalys Utflykter till flera olika faciliteter

Förkunskaper

Ingen

Kursen ersätter följande kurser

Ingen

Litteratur

Material tillhandahållet i itslearning

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 10 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 40 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 10 timmar
 • Praktiska övningar - 0 timmar
 • Basgruppsarbete - 0 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 30 timmar
 • Självstudier - 30 timmar
 • Nätbaserade - 15 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Lärande och utflykt dagbok Gruppprojekt om livscykelanalys

Examinator

Makkonen-Craig Stewart

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursanmälningstid

2019-03-18 till 2019-09-02

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs- och studieplansökning