Kursens undervisningsperiod

 • 1 (2019-08-01 till 2019-10-27)
 • 2 (2019-10-28 till 2019-12-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Studerande utvecklar sina kliniska kompetenser.
Studerande fördjupar sin kunskap i bedömning och
vård av den kritiska patienter inom prehosptail
vård, intensivvård och perioperativ vård.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas studerande:

-Kunna kommunicera, diskutera samt aktivt delta
i närundervisning dagarna i simuleringscentrum.

Tema: prehospital, preioperativ vård och
intensivvård.

Innehåll

 • Introduktion till prehospitalisk vård (0,5sp)
 • Introduktion till perioperativ vård (2,5 sp)
 • Introduktion till Intensivvård (2 sp)

Förkunskaper

Studerande skall ha avklarat följande kurser
(kursen i sin helhet godkänd):
Anatomi och fysiologi
Läkemedelsbehandling & patientsäkerhet
Klinisk vård I och Klinisk vård II.Studenten
måste ha varit ut på minst en
praktikfält före deltagande i kursen.

Kursen ersätter följande kurser

Klinisk Vård III och IV

Mer information

Deltagande i närstudiedagar i simuleringscentret
samt godkänd teoritentamen är förutsättningar för
godkänd kurs.

Litteratur

Tilläggsmaterial finns på itslearning.

 • Clarke, D, Ketchell, A. 2014. Att vårda akut
  sjuka
  vuxna. Prioriteringar vid bedömning och
  omhändertagande. Studentlitteratur.

AS ALTERNATIVE TWO

 • Wood, I., Garner, M (red).2013. Inledande
  omhändertagande av akut sjuka personer - en bok
  för
  sjuksköterskor. Studentlitteratur

AND

 • Jevon, P. & Ewens, B. (red) 2014. Att
  övervaka
  patienter med livshotande sjukdom.
  Studentlitteratur
  (kap 1-15)

 • Aktuella artiklar och forskningar

 • Föreläsningsmaterial

Referenslitteratur:

 • Castrén, M et al 2009. Ensihoidosta
  päivystyspoliklinikalle. WSOY
 • Boman, L. & Wikström, C. 2014. Medicinsk
  teknik.
  Teori, planering och genomförande. (kapitel om
  CV
  kateter)
  Studentlitteratur
  Niemi-Murola, L., Metsävainio, K., Saari, T.,
  Vahtera,
  A., Vakkala, M. 2016. Anestesiologian ja
  tehohoidon
  perusteet. Duodecim (valda delar)
 • Ruokonen, E., Ala-Kokko, T., Koivula, I.,
  Parviainen, I. (toim) 2014. Akuuttihoidon
  lääkkeet. Duodecim. (valda delar)

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 24 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 27 timmar
 • Praktiska övningar - 40 timmar
 • Nätbaserade - 50 timmar
 • Minilektioner under praktiska övningarna - 16 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 157 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 157 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov

Examinationskrav

För godkänd kurs bör studerande avklara följande:
Delta i praktiska övningar och simuleringar.
Delta i teoristudier/aktiviteter på itslearning.
Godkänd skriftlig tentamen.

Lärare

 • Carstens Laura
 • Eronen Lotta
 • Mannevaara Pauleen
 • Paakkonen Heikki
 • Sjölund Terese
 • Skogster Annika
 • Villikka Denise

Examinator

Mannevaara Pauleen

Antal kursplatser

Ingen begränsning (51 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursens tidtabell

The introductory lecture will be held on the 3rd
September from 8:00 - 9:00

Kursanmälningstid

2019-08-12 till 2019-09-08

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-09-03 08:00 - 09:00 F249 Clinical Care III: Anesthesiology and Intensive Care Introduktion/ Introduction Carstens Laura
Mannevaara Pauleen
2019-09-03 13:15 - 16:00 A503 Clinical Care III: Anesthesiology and Intensive Care
2019-09-20 08:00 - 16:00 D4109 Clinical Care III: Anesthesiology and Intensive Care Eronen Lotta
Mannevaara Pauleen
2019-10-09 08:00 - 16:00 D173 Clinical Care III: Anesthesiology and Intensive Care Sjölund Terese
2019-12-16 08:00 - 16:00 E487.2 Clinical Care III: Anesthesiology and Intensive Care Simulation Eronen Lotta
Mannevaara Pauleen
Paakkonen Heikki
Sjölund Terese
2019-12-16 08:00 - 16:00 E487.3 Clinical Care III: Anesthesiology and Intensive Care Simulation Eronen Lotta
Mannevaara Pauleen
Paakkonen Heikki
Sjölund Terese
2019-12-16 08:00 - 16:00 E488 Clinical Care III: Anesthesiology and Intensive Care Simulation Eronen Lotta
Mannevaara Pauleen
Paakkonen Heikki
Sjölund Terese
2019-12-16 08:00 - 16:00 E491 Clinical Care III: Anesthesiology and Intensive Care Simulation Eronen Lotta
Mannevaara Pauleen
Paakkonen Heikki
Sjölund Terese
2019-12-16 08:00 - 16:00 E490 Clinical Care III: Anesthesiology and Intensive Care Simulation Eronen Lotta
Mannevaara Pauleen
Paakkonen Heikki
Sjölund Terese
2019-12-16 08:15 - 16:00 E492 Clinical Care III: Anesthesiology and Intensive Care Mannevaara Pauleen
2019-12-17 08:00 - 16:00 E490 Clinical Care III: Anesthesiology and Intensive Care Simulation Eronen Lotta
Mannevaara Pauleen
Paakkonen Heikki
Sjölund Terese
2019-12-17 08:00 - 16:00 E487.3 Clinical Care III: Anesthesiology and Intensive Care Simulation Eronen Lotta
Mannevaara Pauleen
Paakkonen Heikki
Sjölund Terese
2019-12-17 08:00 - 16:00 E488 Clinical Care III: Anesthesiology and Intensive Care Simulation Eronen Lotta
Mannevaara Pauleen
Paakkonen Heikki
Sjölund Terese
2019-12-17 08:00 - 16:00 E491 Clinical Care III: Anesthesiology and Intensive Care Simulation Eronen Lotta
Mannevaara Pauleen
Paakkonen Heikki
Sjölund Terese
2019-12-17 08:15 - 16:00 E493 Clinical Care III: Anesthesiology and Intensive Care Eronen Lotta
Mannevaara Pauleen
Paakkonen Heikki
Sjölund Terese

Kurs och studieplanssökning