Kursens undervisningsperiod

  • 3 (2020-01-01 till 2020-03-22)
  • 4 (2020-03-23 till 2020-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att...

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara
förmögen att...

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:
Examination 1 ....
Examination 2 .... etc.
(examinationer = tentamina, demonstrationer och
presentationer, rapporter och produktioner,
uppsatser, samt närvaro vid angivna tillfällen)

Examinationerna väger sinsemellan på följande
sätt: ...

Lärare

  • Gray Pamela
  • Kielo Emilia
  • Lejonqvist Gun-Britt
  • Mannevaara Pauleen
  • Paakkonen Heikki

Examinator

Gray Pamela

Antal kursplatser

Ingen begränsning (20 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursanmälningstid

2019-03-18 till 2020-07-31

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-01-28 09:00 - 12:00 B328 Thesis Work: Part 1 - Kielo Emilia
Lejonqvist Gun-Britt
Paakkonen Heikki
2020-02-13 09:15 - 12:00 B326 Thesis Work: Part 1 - Kielo Emilia
Lejonqvist Gun-Britt
Paakkonen Heikki
2020-02-24 13:00 - 16:00 B326 Thesis Work: Part 1 - Kielo Emilia
Lejonqvist Gun-Britt
Paakkonen Heikki
2020-03-16 13:00 - 16:00 B328 Thesis Work: Part 1 - Kielo Emilia
Lejonqvist Gun-Britt
Paakkonen Heikki
2020-03-25 12:00 - 15:00 B328 Thesis Work: Part 1 - Kielo Emilia
Lejonqvist Gun-Britt
Paakkonen Heikki

Kurs och studieplanssökning