Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Polymerprodukttillverkning 2001 - 2004 - Polymertillverkningsteknologi

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

4 sp

Läranderesultat

Efter framgångsrikt avklarad kurs är studenten förmögen att:
-samarbeta över branschgränser i frågor som gäller produktdesign

 • söka och analysera patentanansökningar samt att skriva en ansökan
 • känna till de olika metoder och principer som används och är viktiga i modern design
 • analysera olika materialalternativ samt tillverkningsmetoder och välja de bästa alternativ
 • idenfiera de funtionella delar av en produkt och kan integrera dessa egenskaper/delar i den slutliga produkten
 • identifiera de funktionella och ergonomiska faktorer som svarar mot målgruppens behov i produktdesignen

Innehåll

 • utveckling av en produktide
 • designprocess och verktyg
 • patentering och patentdatabaser
 • tillverkning av prototyper
 • identifiering av funktionella delar
 • val av råmaterialet

Förkunskaper

Ingenjörsstudenter: Plastteknikens grunder, Polymera material

Kursen ersätter följande kurser

POLYMERPRODUKTPLANERING

Mer information

 • obligatorisk närvaro

Litteratur

Materials Selection in Mechanical Design, 3rd edition (2005), Michael F. Ashby, ISBN 0 7506 6168 2

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 0 timmar
 • Laborationer och arbete i simulerad miljö - 0 timmar
 • Studentstyrd lärarhandledd undervisning - 0 timmar
 • Självstudier - 0 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 0 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 0 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Demonstrationer och presentationer
 • Rapporter och produktioner

Examinator

Paronen Mikael

Kursens hemsida

webct

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursens tidtabell

kursen kommer att ersättas med kursen product development

Examinationsformer

 • 2007-05-30 - Demonstrationer och presentationer
 • 2007-05-30 - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning