Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Tillverkningsautomation - Tillverkningsautomation

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

3 sp

Läranderesultat

Att ge grundläggande kunskaper om binära givare
samt att ge grundfärdighet att välja givare för olika
tillämpningar. De studerande skall även veta hur ett
automationssystem med givare är uppbyggt.

Innehåll

På kursen behandlas binära givare med tanke på
deras korrekta användningsområden samt korrekta
koppling till ett automationssystem. Vidare behandlas
givarnas egenskaper och funktionsprinciper. Bland
binära givare behandlas avkänningsgivare utan kontakt
samt gränslägesgivare med kontakt.

Förkunskaper

Elektroteknik

Litteratur

Föreläsningskompendium

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar
  • Laborationer

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 0 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 0 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Skriftlig tentamen

Examinator

Herrman Rene

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kurs och studieplanssökning