Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Polymerprodukttillverkning 2001 - 2004 - Polymertillverkningsteknologi

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

1 sp

Kompetensmål

Att presentera
-processen vid framtagning av en ny produkt eller hur man genomför förändringar i nuvarande produkter.
-olika bearbetningsmetoders inverkan på den slutliga produktens egenskaper
-kostnadsuppskattning
-miljöaspekter

Läranderesultat

Efter framgångsrikt avklarad kurs är studenten förmögen att

 • planera förändringar i en produkt
 • planera processen för tillverkningen av en ny produkt, medräknat val av material och bearbetningssätt
  -ta i beaktande de olika bearbetningssättens inverkan på mått, toleranser och kostnader
 • ta i beaktande en produkts inverkan på miljön, krav på miljöanpassning samt återanvändning

Innehåll

 • Arbetsgång vid konstruktion och materialval
 • Bearbetningsmetodernas inverkan på produktegenskaperna
 • Mått och toleranser för plastprodukter
 • material- och totalkostnader
 • Miljöaspekter, återanvändning, livscykeltänkande

Förkunskaper

Plastteknikens grunder

Kursen ersätter följande kurser

PLASTBEARBETNINGSPROCESSER 1

Mer information

Finns på WebCT tillgänglig för anmälda till kursen.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar
 • Inlämningsuppgifter
 • Seminarier
 • Individuellt arbete

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 0 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 0 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

Ingen tentamen

Examinator

Meinander Kerstin

Kursens hemsida

finns på WebCT

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursens tidtabell

Start 9.2.2006
Inlämning av arbeten senast 30.4.2006

Kurs och studieplanssökning