Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Polymerprodukttillverkning 2005 - 2006 - Konstruktionsteknik

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att:

 • känna till allmänna maskinritningsprinciper
 • kunna göra en maskinritning för hand
 • kunna läsa maskinritningar
 • känna till datorstödd planering
 • producera tekniska ritningar med
  dator och programmet AutoCAD.

Innehåll

Grundläggande funktioner i AutoCAD
Ritande av maskinritningar och schemor för hand och med hjälp av AutoCAD

Förkunskaper

Inga

Litteratur

Kom igång med AutoCad
Manualer för programvaran
Ritteknik, Bo Lundqvist, LIBER, 1999

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 40 timmar
 • Övningsbaserad undervisning - 40 timmar
 • Självstudier - 53 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 53 timmar
 • Varav schemalagda studier: 80 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina
 • Demonstrationer och presentationer
 • Rapporter och produktioner

Examinator

Lundell Susanna

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning