Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Polymerprodukttillverkning 2005 - Datorteknik

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att lära studenten programmeringens grunder med programmeringsspråket C.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas studenten kunna utföra enkla programmerings uppgifter på programmeringsspråket "C".

Innehåll

Syntax och semantik i programmeringsspråket C

 • den allmänna uppbyggnaden hos ett C-program
 • datatyper
 • aritmetiska och logiska uttryck
 • tilldelningssats och sammansatt sats
 • in- och utmatning av information
 • styrsatser för förgrening och upprepning
 • funktioner och rekursion
 • lagringsklasser och modulär programutveckling
 • filhantering
  Standardfunktioner och standardbibliotek

Förkunskaper

IT och Data

Litteratur

Bilting,U. och Skansholm,J.: Vägen till C, Studentlitteratur, Sverige, 1987
Korpela,J. ja Larmela,T.: C-Ohjelmointikieli, OtaDATA, Espoo, Finland,1992

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar
 • Övningar
 • Individuellt arbete

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 0 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 0 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Skriftlig tentamen

Examinator

Lundell Susanna

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kurs och studieplanssökning