Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Polymerprodukttillverkning 2005 - 2006 - Allmänna studier (maskin- och produktionsteknik)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Att lära känna produkter och processer använda inom tekniken. Att förstå orsaken till att dessa har karakteristiska egenskaper och drag som kan utnyttjas inom tekniken men som även kan förknippas med risker för såväl människor som miljön.

Läranderesultat

Efter att framgångsrikt avklarat kursen har studerande färdigheter att:
1.Känna till produkter och processer använda inom
tekniken.
2.Att förstå orsaken till att dessa har karakteristiska egenskaper och drag som kan utnyttjas inom tekniken men som även kan vara förknippade med risker för såväl människor som miljön.

Innehåll

Grundbegrepp inom kemin
Gaser
Lösningar och blandningar
Vatten som processmedium
Förbränning
Elektrokemi och korrosionsceller
Organisk kemi
Industrikemikalier
Hantering av kemikalier

Förkunskaper

Krävs ej

Kursen ersätter följande kurser

Kemi 1
Kemi 2

Litteratur

Enligt föreläsarens anvisningar t.ex:
Raymond Chang. Essential Chemistry, Mc Graw Hill
1996
A-M. Antila, M. Kauppinen, M. Leskelä, H.Mölsä, M.
Pohjakallio. Tekniikan Kemia, EDITA 2000
Oxtoby, D.W.,Gillis,H.P. Nachtrieb, N.H.: Principles of Modern Chemistry,
Thomson Learning 2002
Naturvetenskap på nätet i form av CD
Föreläsningsanteckningar

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 50 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 10 timmar
 • Övningsbaserad undervisning - 15 timmar
 • Laborationer och arbete i simulerad miljö - 12 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete - 5 timmar
 • Självstudier - 45 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 137 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 50 timmar
 • Varav schemalagda studier: 87 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina
 • Rapporter och produktioner

Lärare

Holmberg Mariann

Examinator

Holmberg Mariann

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning