Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Nivå/kategori

Övriga studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Omfattning

1 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att ge de yngre studenterna
möjlighet att delta i de äldre studenternas produktioner.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att ha en god uppfattning om en specifik produktions olika faser samt få insikt i hur andra studenter och professionella löser specifika problem.

Studenten förväntas efter kursen kunna jobba som respekterad assistent i media produktioner.

Innehåll

Delatagande i produktion som assistent.

Förkunskaper

Grundkunskaper inom egen inirktning

Kursen ersätter följande kurser

Ingen

Mer information

Kursprestation kan utföras när som helst under året. Kursanmälan görs av programledare i samband med utvärdering av rapporten.

Litteratur

ingen

Studieaktiviteter

Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 27 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 27 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 27 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Veriferat deltagande som assistent i studentproduktioner (intygas av produktionens producent tex. genom en skriftlig bekräftelse som bifogas till assistent-rapporten). Studenten bör dessutom lämna in en rapport som innehåller bl.a följande:
- beskrivning av arbetsuppgifterna
- redogörelse för samarbetet med handledare
- utredning över tidsåtgången
- egen reflektion över vad man lärt sig av under produktionens gång såväl om sin egen insats som om insikter om processen.

Rapporten jämte ev. bilagor lämnas in för evaluering till programledare.

Lärare

Mård Tommy

Examinator

Mård Tommy

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2014-06-06

Kursens tidtabell

Se - see ASTA/ARBS

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning