Nivå/kategori

Övriga studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen är att tillsammans med kursen Rich Media Master Class: Action Script 3 producera webbplatser för Filmkursens filmer.

Läranderesultat

Kursen förbereder studenten för projektledning och kundrelationer. Efter avklarad kurs är studenten förmögen att leda projekt t.ex. som frilansare.

Innehåll

 1. Målsättningar
 2. Resurser, behov
 3. Projektplan
 4. Tidtabell
 5. Kommunikation

Förkunskaper

Webbdesign, Flash/ActionScript och grafisk design.

Kursen ersätter följande kurser

Litteratur

Kurslitteratur rekommenderas under kursens gång.

Studieaktiviteter

 • Övningsbaserad undervisning - 40 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete - 80 timmar
 • Självstudier - 13 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 93 timmar
 • Varav schemalagda studier: 40 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Demonstrationer och presentationer
 • Rapporter och produktioner

Examinationskrav

Examination 1: Uppgifter och presentationer
Examination 2: Avslutat projekt
Examination 3: Deadliner
Examination 4: Närvaro

Vikten ligger på utfört arbete enligt angiven deadline. Frånvaro utan anmälan drar ner vitsordet även om alla uppgifter är inlämnade inom utsatt tid.

Lärare

Törnqvist Jutta

Examinator

Törnqvist Jutta

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2010-01-28

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning