Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Valfri

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att upprätthålla och utvidga utvecklandet av Arcadas Second Life ö som inlärningsplattform, att forska i strategier för att använda virtuella världar i affärskommunikation och distansundervisning.

Läranderesultat

Efter avslutad kurs skall studerande vara förmögen att: 1. förstå hur virtuella världar kan tillämpas till inlärningsteorier 2. analysera skillnaden mellan stängda och öppna världar med tanke på möjlig pedagogik 3. bygga enkla inlärningsobjekt i Second Life eller Realxtend 4. åstadkomma en strategi för testning av inlärningsobjekt 5. producera riktlinjerna för en kort inlärningsmodul genom att använda objekt som gruppen har byggt

Innehåll

Deltagarna bildar team och tar ansvar för att forska i inlärningsteorier inom ramen för seiösa spel och inlärning genom utforskning. Teamen skapar även innehåll (grafisk och programmerad) som kan användas på ön.

Förkunskaper

Studerande bör vara bekanta med interaktiva sociala webbplatser såsom Facebook, Flickr, eller MySpace. Studerande bör även ha någon kunskap i och intresse av virtuella online platser eller spel såsom Habbo Hotel, Second Life, World of Warcraft, och dylika.

Mer information

Kursen är projektbaserad. Mera information om projekten och deras deadlines ges under sessionerna 1 & 2.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 50 timmar
  • Individuell handledning och grupphandledning - 50 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 50 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 150 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 150 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Lärare

Kelly Owen

Examinator

Kelly Owen

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Examinationsformer

2010-12-01 - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning