Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

<a href="/sv/studieplaner/301000/2019-2020/255">Mk exsemin, frivilliga och breddstudier 09-10 - Stadi.tv</a>

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Valfri

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att introducera studenten hur berättelsen påverkas av format och nya och lätta produktionsmetoder. Under kursen får studenten också möjlighet att testa och utveckla olika slag av koncept och programtyper utgående från att de skall optimeras för användning i mobil media.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att självständigt utveckla mångkanaliga mediaproduktionen baserad på short segment.

Innehåll

Research area: "Short segment"

I denhär kursen utforskar vi och testar olika typer av short segment produktioner. Med short segment inslag avses sådana som är optimerade för mobil media och vars längd är mellan 30 - 90 sekunder och som bandas i endera en tagning eller endast med få klipp. Det är fråga om lättproduktion där syftet är att försöka utforska de möjligheter den lätta tekniken för att hitta ny typ av innehåll.

Förkunskaper

Audiovisuella grunder

Kursen ersätter följande kurser

inga

Mer information

inga

Litteratur

inga

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 10 timmar
  • Studiebesök och demonstrationer - 10 timmar
  • Övningsbaserad undervisning - 20 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete - 85 timmar
  • Självstudier - 8 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 93 timmar
  • Varav schemalagda studier: 40 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Rapporter och produktioner

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande examinationer:
Examination 1 ....
Examination 2 .... etc.
(examinationer = tentamina, demonstrationer och presentationer, rapporter och produktioner, uppsatser, samt närvaro vid angivna tillfällen)

Examinationerna väger sinsemellan på följande sätt: ...

Lärare

Mård Tommy

Examinator

Mård Tommy

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Examinationsformer

2011-06-03 - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning