Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Kursen bygger vidare på resultaten av den mobila apps kursen, och tillägger kunskap om go-platser och uppdatera program i realtid.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att: 1. lägga till lager till Google maps; 2. lägga skiktade kartor till hemsidan och mobila appar 3. uppdatera skiktade kartor från mobiltelefoner eller datorer.

Innehåll

Kursen är främst projektbaserade. I den första delen studenterna kommer att arbeta individuellt för att förstå användningen av Google Maps och Google Maps API. I den andra delen studenterna kommer att arbeta individuellt för att ta fram potentiella projekt för att utnyttja denna kunskap. I den tredje delen studenterna kommer att arbeta i grupper för att utveckla ett eller flera av de idéer i fullt fungerande program.

Förkunskaper

Studenten bör ha vetskap av och intresse av mobila applikationer för användning på telefoner och tabletter. Viss grundläggande kunskap om JavaScript krävs.

Mer information

Kurs är projektbaserad. Arbetet begränsar sig inte till mötena i klassrummet.

Litteratur

Meddelas under kursens gång.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 20 timmar
  • Individuell handledning och grupphandledning - 10 timmar
  • Praktiska övningar - 30 timmar
  • Basgruppsarbete - 20 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 40 timmar
  • Självstudier - 15 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Examination 1: demonstration av karta med lager (20%) Examintaion 2: presentation av projektideér (20%) Examination 3: Slutlig projekt (60%)

Lärare

Scherbakov-Parland Andrej

Examinator

Shcherbakov Andrey

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning