Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Kursens undervisningsperiod

  • 1 (2019-08-01 till 2019-10-27)
  • 2 (2019-10-28 till 2019-12-31)
  • 3 (2020-01-01 till 2020-03-22)

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

FIlmproducenten har en central roll inom ett filmteam och bör känna
till organisationsteori och ledarskapsfrågor. Målsättningen med
kursen är att studeranden sätter sig in i både teori om ledarskap,
coachande ledarskap samt genom praktiska exempel bygga upp en
förståelse för det egna ledarskapet.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att
förstå ledarens roll i organisationen, främst i en kreativ miljö.

Innehåll

Boktent

Förkunskaper

Inga

Kursen ersätter följande kurser

icke relevant

Litteratur

Ledarskap på kanten: Uffe Elbaek (kan lånas på elib)

Kreativt Kapital. Om ledning och organisation i kulturella och kreativa
näringar: redaktörer Emma Stenström och Lars Strannegård (kan
laddas ner från www.vinnova.se Extern länk)

Leadership in Organizations: Gary Yukl

Praktisk handbok i coachande ledarskap. Konsten att får andra att
prestera: Kenth Åkerman (elib)

Studieaktiviteter

Självstudier - 135 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Självstudier via nätet

Examinationskrav

Kursen kan tas som en skriftlig tentamen (kan spjälkas upp i två delar, dvs à 2 böcker),
kontakta Monica Löv för tidtabell. Alternativt kan kursen även göras som en uppsats och
då bör examinator kontaktas för närmare uppgifter om uppsatsens form.

Lärare

Engebretsen Nanna

Examinator

Nordström Fred

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2019-08-12 till 2019-09-08

Kurs och studieplanssökning