Kursens undervisningsperiod

2 (2019-10-28 till 2019-12-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att förbereda studenterna på förändringar i samhället som knyter till delningsekonomin, att uppmärksamma studenterna på utmaningar och möjligheter, och att erbjuda förståelse och analytiska verktyg till blivande anställda, frilansare och entreprenörer inom kultur och media.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att känna till förändringar och samhällstendenser som knyter till delningsekonomin. Studerande kan orientera sig och vara proaktiva och verksamma i denna omgivning. Studerande kan analysera delningsekonomiska företeelser, samt anpassa sitt kreativa arbete till dessa.

Innehåll

Vad innebär det att jobba med kultur och media i delandets ekonomi? En ekonomi som domineras av en digital tillvaro, ofantliga framgångar för företag som Google, Facebook, Uber och AirBnB, en osäker arbetsmarknad med snuttjobb och ökade prestationskrav, ett överflöd av information, konsumtionsbegär och klimatångest, samt en längtan efter alternativ och ett meningsfullt liv. Kursen innehåller fem delar: 1)Kultur och media i delandets ekonomi 2)Det osäkra arbetslivet 3)Glidande konsumentroller och nätverk 4)Betydelsen av självstyrning och livshantering 5)En mångfald av nätverk, tjänster och plattformar (analysuppgift med seminarium där studenterna presenterar sina case) Vi granskar delningsekonomi på bred front och ur flera perspektiv, men inledningsvis definieras delningsekonomi enligt följande: den del av ekonomin där privatpersoner ger varandra tillgång till underutnyttjade resurser, egendom såväl som tjänster, mot eller utan betalning. Detta kan ske med hjälp av digitala plattformar eller via analoga fora. Gemensamt är dock att resurserna ska kunna delas med användare bortom den egna bekantskapskretsen. (SOU 2017, 64).

Förkunskaper

Deltagarna förväntas ha grundläggande kunskaper i media och kultur. I övrigt är kursen öppen för alla inriktningar inom mediekultur, samt för studenter i kulturproduktion.

Litteratur

Bradley, K (2017) Delningsekonomi. På användarnas villkor. SOU 2017:26. Tillgänglig: https://www.regeringen.se/495f62/contentassets/82 Extern länk aabf7f731c4e18aaee3b8dc3621063/delningsekonomi-- pa-anvandarnas-villkor-sou-201726 Nylund, M (2018) Jakamistalous ja alustatyö. Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu, Tulevaisuusvaliokunta. Tillgänglig: https://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/ju Extern länk lkaisut/Documents/tuvj_3+2018.pdf Nylund, M (2019) Delningsekonomi i Norden. Policy- och strategidokument i Danmark, Finland och Sverige. Helsingfors. Tankesmedjan Agenda. Helsingfors.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 0 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 0 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 0 timmar
 • Praktiska övningar - 0 timmar
 • Basgruppsarbete - 0 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 0 timmar
 • Självstudier - 0 timmar
 • Nätbaserade - 0 timmar
 • Seminarier - 0 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 0 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 0 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Deltagande i lektioner och analysuppgift.

Lärare

Nylund Mats

Examinator

Nylund Mats

Antal kursplatser

Ingen begränsning (12 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2019-10-14 till 2019-11-10

Examinationsformer

 • 2019-03-07 - Demonstrationer och presentationer
 • 2019-03-07 - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-10-29 10:15 - 16:00 A312 Kultur och media i delandets ekonomi
2019-10-29 10:15 - 16:00 Breddstudier Kultur och media i delandets ekonomi rum A312 Nylund Mats
2019-11-05 10:15 - 16:00 A312 Kultur och media i delandets ekonomi
2019-11-12 10:15 - 16:00 A312 Kultur och media i delandets ekonomi
2019-11-19 10:15 - 16:00 A312 Kultur och media i delandets ekonomi
2019-11-26 10:15 - 16:00 A312 Kultur och media i delandets ekonomi
2019-12-10 10:15 - 16:00 A312 Kultur och media i delandets ekonomi
2019-12-12 10:15 - 16:00 A312 Kultur och media i delandets ekonomi

Kurs och studieplanssökning