Kursens undervisningsperiod

4 (2020-03-23 till 2020-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att ge studenten
färdighet att ensam göra upp en distributions- och
marknadsföringsplan för en mindre audiovisuell
produktion.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara
förmögen att förstå de särdrag distribution och
marknadsföring av audiovisuella produkter har.

Innehåll

- Distributionsplan och -strategi
- Marknadsföringsplan och -strategi
- Finansiering av distribution och marknadsföring

Förkunskaper

Kursen Producentskap: Produktionsplanering eller motsvarande kunskaper i fråga om budgetering

Mer information

Obligatorisk närvaro (80% av lektionerna).
Presentationerna skall göras inför klass på
angiven tid.
Inga uppgifter kan göras efter kursavslutningen.

Observera att för andra inriktningar än producentskap rekommenderar vi att kursen tas tidigast på tredje läsåret.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 30 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 10 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 10 timmar
 • Praktiska övningar - 26 timmar
 • Självstudier - 35 timmar
 • Seminarier - 24 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:
Examination 1 Närvaro 80%
Examination 2 Presenterar en distributions- och
en marknadsföringsplan för en existerande
audio- eller audiovisuell produktion
Examination 3 Presenterar en budget och en
finansieringsplan för föregående planer

Examinationerna väger sinsemellan på följande
sätt:
Ex 1 40%
Ex 2 50%
Ex 3 10%

Lärare

 • Bäck Maria
 • Engebretsen Nanna

Examinator

Engebretsen Nanna

Antal kursplatser

Ingen begränsning (5 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Se detaljer under Rumsbokningar i ARBS

Kursanmälningstid

2020-03-09 till 2020-04-05

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-04-02 09:15 - 13:00 Producentskap: Distribution och marknadsföring Undervisning via ZOOM: Kick Off Riskbedömning med David Sjöberg från kl. 10-> Engebretsen Nanna
Sjöberg David
2020-04-08 09:15 - 13:00 C350 Producentskap: Distribution och marknadsföring Stresshantering Engebretsen Nanna
Kalland Astrid
Martin Helena
2020-04-09 09:15 - 12:00 B327 Producentskap: Distribution och marknadsföring Marknadsföring I med Maria Bäck Bäck Maria
Engebretsen Nanna
2020-04-16 09:15 - 13:00 Producentskap: Distribution och marknadsföring Undervisning via ZOOM: Riskbedömning med David Sjöberg Engebretsen Nanna
Sjöberg David
2020-04-22 12:30 - 16:30 F363 Producentskap: Distribution och marknadsföring Stresshantering Engebretsen Nanna
Kalland Astrid
Martin Helena
2020-04-23 09:15 - 12:00 F367 Producentskap: Distribution och marknadsföring Marknadsföring II med Maria Bäck Bäck Maria
Engebretsen Nanna
2020-04-30 09:15 - 13:00 Producentskap: Distribution och marknadsföring Undervisning via ZOOM Engebretsen Nanna
2020-05-06 09:15 - 13:00 C350 Producentskap: Distribution och marknadsföring Stresshantering Engebretsen Nanna
Kalland Astrid
Martin Helena
2020-05-07 09:15 - 13:00 A309 Producentskap: Distribution och marknadsföring Engebretsen Nanna
2020-05-13 09:15 - 13:00 Producentskap: Distribution och marknadsföring Engebretsen Nanna

Kurs och studieplanssökning