Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Att studenten får erfarenhet av att analysera och bearbeta ljudmaterial för olika typer av produktioner.

Läranderesultat

Målsättningen med kursen är att ge studenten färdigheter att gällande ljudpostproduktion välja rätt verktyg och arbetsmetoder med tanke på de olika krav som ställs i olika typer av audiovisuella produktioner.

Kursen utgör Masterclass för Ljudproduktion samt Foto och Klipp under läsåret 2015-16

Mer information

Närmare info om tidtabellen ges vid kursstart.
Kursen kräver arbete utanför det normala
veckoprogrammet.

Litteratur

Under kursen utdelat material.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 20 timmar
  • Studiebesök och demonstrationer - 10 timmar
  • Individuell handledning och grupphandledning - 40 timmar
  • Praktiska övningar - 40 timmar
  • Självstudier - 20 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 130 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 130 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationskrav

Deltagande i föreläsningar och övningar.

Lärare

  • Grabber Klaus
  • Lindfors Kauko

Examinator

Lindfors Kauko

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kurs och studieplanssökning