Kursens undervisningsperiod

1 (2019-08-01 till 2019-10-27)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att börja SE LJUSET, förstå hur ljuset och ljusbilden kommer till "måla med ljuset". Förstå olika ljuskällors karaktär, få dem under kontroll och utnyttja dem berättarmässigt.
Kunna reflektera och diskutera ljuset och ljussättning med sina kolleger och inse att man startat en resa där man aldrig kommer fram.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs skall studenten ha kunskap om ljussättning som berättarelement. Kunna ljussätta en bild/filmscen efter en viss stil eller genre. Förstå använd terminologi samt behärska arbetsredskapen ur en säkerhetsaspekt.

Innehåll

Analys av måleriet ur en ljussättningsaspekt.
Individuella övningar.
Fördjupning i exponering, kontrastomfång och dynamik i både ljussättning och kamera.
Kursen innehåller en kamera-assistent workshop.

Förkunskaper

Introduktion till medieproduktion.

Kursen ersätter följande kurser

Ljussättning och postproduktion

Mer information

Kursen har begränsat antal deltagarplatser. Foto och klipp studenterna har förtur när platserna fylls, därefter Manus och regi studenterna. En rekomendation är att Manus och regi skulle ta kursen under sitt tredje studieår.

Litteratur

BROWN, BLAIN: 2002. Cinematography, theory and practice.
Imagemaking for cinematographers, directors and
videographers. Focal Press
Diverse konstböcker inom måleriet, design, arkitektur och fotografi

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 25 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 15 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 15 timmar
 • Praktiska övningar - 60 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 20 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Genomförda individuella uppgifter.
Obligatorisk närvaro på föreläsningar och ljussättningsövningar
(80%)
Ett skriftligt prov hålls i slutet av kursen om saker vi gått igenom under kursen. Provt beaktas i bedömningen av vitsord.

Lärare

 • Nordström Fred
 • Nordström Robert

Examinator

Nordström Robert

Antal kursplatser

Ingen begränsning (8 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Se ARBS

Kursanmälningstid

2019-08-12 till 2019-09-08

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-08-28 10:15 - 16:00 A211 Foto och Klipp: Ljussättning Nordström Robert
2019-08-29 09:15 - 16:00 A211 Foto och Klipp: Ljussättning Nordström Robert
2019-09-06 09:15 - 16:00 Foto och Klipp: Ljussättning Kamera-assistent workshop hålls på ett uthyrningsbolag. Platsen meddelas senare. Nordström Fred
2019-09-09 13:00 - 16:00 A211 Foto och Klipp: Ljussättning Nya bokningssystemet+studio/säkerhet Hallgren Niclas
Nordström Robert
2019-09-10 09:15 - 18:00 A211 Foto och Klipp: Ljussättning Nordström Robert
2019-09-11 09:15 - 18:00 A211 Foto och Klipp: Ljussättning Nordström Robert
2019-09-17 09:15 - 13:00 A218 Foto och Klipp: Ljussättning Genomgång av Sony F5 utrustningen Nordström Fred
2019-09-24 10:15 - 18:00 A211 Foto och Klipp: Ljussättning Nordström Robert
2019-09-25 10:15 - 18:00 A211 Foto och Klipp: Ljussättning Nordström Robert
2019-10-01 14:00 - 21:30 A211 Foto och Klipp: Ljussättning Atmosfärövning Nordström Robert
2019-10-02 14:00 - 21:30 A211 Foto och Klipp: Ljussättning Atmosfärövning Nordström Robert
2019-10-08 09:15 - 21:00 A211 Foto och Klipp: Ljussättning Nordström Robert
2019-10-09 09:15 - 21:00 A211 Foto och Klipp: Ljussättning Nordström Robert
2019-10-16 09:15 - 16:00 A211 Foto och Klipp: Ljussättning Nordström Robert
2019-11-21 14:30 - 16:00 A312 Foto och Klipp: Ljussättning Omtent Nordström Robert

Kurs och studieplanssökning