Kursens undervisningsperiod

 • 3 (2020-01-01 till 2020-03-22)
 • 4 (2020-03-23 till 2020-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att fokusera på det fiktiva berättandet i teorin och praktiskt. Tyngdpunkten är att skapa en produktionsprocess där studenterna är i ansvarsposition inom sin egen inriktning: ljud, regi, producent, foto o.klipp och att samarbete mot ett gemensamt mål.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas studenterna kunna ta del i en fiktionsfilms produktionsprocess. Studenterna känner till fiktionsfilmens olika produktionsfaser och klarar av att planera och och förverkliga en produktion utifrån den egna inriktningen.

Innehåll

Inom ramen för kursen producerar studenterna egna kortfilmer. Kursen delas upp enligt en filmproduktions olika faser: pre-produktion, produktion, post-produktion. Kursen innehåller allt vad gestaltning av ett manus till film innebär. Tex. i pre-produktionen: nedbrytning av manus, budgetering, bildberättande, ljuddramaturgi, stildiskussioner, val av inspelningsplatser, rollsättning, skådespelarövningar osv. Under produktionen sker ett samskapande mellan studenterna där alla har en given ansvarsroll i en kortfilmsproduktion. För foto och klipp studenterna kan det vara ansvarsområden som foto, klipp, gaffer, B-foto. Ansvarsområdet och uppgiften bestäms med inriktningsansvariga lärare. Studenterna fungerar också i assistentfunktion under varandras filmer. Postproduktionen innehåller editering, ljudbearbetning och slutlig färgsättning och ljud mix av filmen. Handledning sker både gruppvis och individuellt under alla faser. Studenterna ordnar en gemensam premiär av de kortfilmer som gjorts under kursen.
Kursen innefattar också en assistentperiod där studenterna fungerar som assistenter i kursen Slutproduktion som är tredje årets studenters produktionskurs.

Lärarkollegiet väljer teammedlemmarna till filmteamen. Detta sker under de första dagarna av kursen. Anmälan till kursen bör ske i god tid före denna tidpunkt för att man skall vara med i det valet.

Förkunskaper

Introduktion till medieproduktion. Visuellt berättande eller motsvarande kunskaper

Kursen ersätter följande kurser

Fiktion 1

Mer information

Inriktningsansvariga lärare gör gruppindelningen, för att det skall vara möjligt så bör studenterna vara anmälda till kursen före kursens start.
Kommunikationen och informationen ges på kursen via mail och Itslearning.

Obligatorisk närvaro under handlednings tillfällen under produktionsprocessen, pitchtillfällen och utvärderingen av filmerna.Närvaro minst 80% av teoritimmarna.

Litteratur

Inriktningsansvarig lärare ger kurslitteratur som stöd till studenternas produktioner.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 60 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 20 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 70 timmar
 • Praktiska övningar - 40 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 80 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 270 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 270 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio
 • Utvärdering av kortfilmerna

Examinationskrav

På grund av det pågående Covid-19 utbrottet som lett till att vår högskola stängts utförs kursen nu på följande sätt:
Kursen har delats upp i två delar: Planeringsdel och Produktionsdel. Planeringsdelens delprestation 5sp. kräver att Pitch 2 (produktion och verklighet är godkänd). Produktionsdelen och den andra delprestationen 5sp. försöker högskolan starta upp så fort som möjligt.

För godkänd prestation krävs att studenten har en ansvarsfunktion i en kortfilmsproduktion.
De individuella handledningstillfällena under hela produktionsprocessen med inriktningsansvarig lärare tas också i beaktande i bedömningen av kursen. I samband med den färdiga filmen överlämnar studenten en skriftlig reflektion över vad som varit den stora utmaningen under processen utifrån den egna inriktningen. Reflektionen skrivs efter given designe som finns på Itslearning och lämnas in på given plats på Itsleraning.

Bedömningsgrunder för Fiktivt berättande:

Deltagande under handledningen, pitchar, utvärderingar, check points.

En bedömning av studentens ansvarsroll inom gruppen och gruppdynamiken.

En bedömning av produktionen utifrån studentens inriktning.

En bedömning av produktionen som helhet.

Studentens inlämnade reflektionen.

Bedömningen av studenterna görs tillsamman av inriktningspesifika lärare under ett vitsordsmöte. Inriktningspesifik lärare representerar sina studenter.

Lärare

 • Engebretsen Nanna
 • Grabber Klaus
 • Lindfors Kauko
 • Lönnfeldt John
 • Nordström Robert
 • Nåls Jan

Examinator

Nordström Robert

Antal kursplatser

Ingen begränsning (24 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Förutom de tider som är inbokade i Arbs tillkommer individuella handledningstillfällen.

Kursanmälningstid

2019-12-02 till 2020-01-07

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
 • Datum meddelas senare - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-01-07 09:15 - 16:00 A211 Fiktivt berättande Kick off, Manusgenomläsning, Gruppindelning Nordström Robert
2020-01-08 09:00 - 16:00 E492 Lärande och handledning inom akutvården (första hjälp för medianomer) Övningar i första hjälp för dig som deltar i kursen Fiktivt berättande. Ericsson Christoffer
Löv Monica
2020-01-14 09:15 - 16:00 A309 Fiktivt berättande Pitch 1. Vision och drömmar Engebretsen Nanna
Lindfors Kauko
Nordström Robert
2020-01-21 09:15 - 16:00 A309 Fiktivt berättande Handledning Nordström Robert
2020-01-28 09:15 - 16:00 A309 Fiktivt berättande Handledning Nordström Robert
2020-02-04 08:45 - 13:00 C350 Fiktivt berättande
2020-02-04 09:15 - 16:00 A309 Fiktivt berättande Handledning Nordström Robert
2020-02-04 16:15 - 21:45 C350 Fiktivt berättande
2020-02-05 09:00 - 13:00 A309 Fiktivt berättande (provfilmning) Provfilmining (Isa Antas &co)
2020-02-05 12:45 - 21:45 C350 Fiktivt berättande
2020-02-11 08:45 - 16:00 C350 Fiktivt berättande
2020-02-11 09:15 - 16:00 A309 Fiktivt berättande Handledning Nordström Robert
2020-02-11 16:15 - 21:45 C350 Fiktivt berättande
2020-02-13 08:45 - 16:00 C350 Fiktivt berättande
2020-02-13 08:45 - 16:30 D173 Fiktivt berättande
2020-02-18 08:45 - 12:00 C350 Fiktivt berättande
2020-02-18 09:30 - 16:30 A309 Fiktivt berättande Handledning Nordström Robert
2020-02-19 16:00 - 20:00 C350 Fiktivt berättande
2020-02-20 12:00 - 16:15 D173 Fiktivt berättande
2020-02-20 16:15 - 21:00 C350 Fiktivt berättande
2020-02-25 08:45 - 16:00 C350 Fiktivt berättande
2020-02-25 09:15 - 16:00 A309 Fiktivt berättande Handledning Nordström Robert
2020-02-26 12:00 - 17:00 A416 Fiktivt berättande Fiktivt berättande casting
2020-02-26 15:00 - 17:00 A510 Fiktivt berättande Fiktivt berättande casting
2020-02-28 09:15 - 17:00 Fiktivt berättande Assistenperiod Nordström Robert
2020-02-29 09:15 - 17:00 Fiktivt berättande Assistenperiod Nordström Robert
2020-03-01 09:15 - 17:00 Fiktivt berättande Assistenperiod Nordström Robert
2020-03-02 09:15 - 17:00 Fiktivt berättande Assistenperiod Nordström Robert
2020-03-02 15:30 - 20:00 A510 Fiktivt berättande Fiktivt berättande
2020-03-03 08:45 - 16:00 C350 Fiktivt berättande
2020-03-03 09:15 - 16:00 A309 Fiktivt berättande Handledning Nordström Robert
2020-03-03 09:15 - 17:00 Fiktivt berättande Assistenperiod Nordström Robert
2020-03-04 09:15 - 17:00 Fiktivt berättande Assistenperiod Nordström Robert
2020-03-05 09:15 - 17:00 Fiktivt berättande Assistenperiod Nordström Robert
2020-03-06 09:15 - 17:00 Fiktivt berättande Assistenperiod Nordström Robert
2020-03-06 12:00 - 17:00 C350 Fiktivt berättande IHAN SAMA skådespelarträff
2020-03-07 09:15 - 17:00 Fiktivt berättande Assistenperiod Nordström Robert
2020-03-08 09:15 - 17:00 Fiktivt berättande Assistenperiod Nordström Robert
2020-03-09 09:15 - 17:00 Fiktivt berättande Assistenperiod Nordström Robert
2020-03-10 09:15 - 17:00 Fiktivt berättande Assistenperiod Nordström Robert
2020-03-10 09:15 - 16:00 A309 Fiktivt berättande Handledning gruppvis, se Itslearning för tidtabell Nordström Robert
2020-03-11 09:15 - 17:00 Fiktivt berättande Assistenperiod Nordström Robert
2020-03-12 09:15 - 17:00 Fiktivt berättande Assistenperiod Nordström Robert
2020-03-13 09:15 - 17:00 Fiktivt berättande Assistenperiod Nordström Robert
2020-03-14 09:15 - 17:00 Fiktivt berättande Assistenperiod Nordström Robert
2020-03-15 09:15 - 17:00 Fiktivt berättande Assistenperiod Nordström Robert
2020-03-17 09:15 - 18:00 A211 Fiktivt berättande Pitch 2 Produktion och verklighet Engebretsen Nanna
Grabber Klaus
Lindfors Kauko
Nordström Robert
2020-03-20 09:15 - 16:00 A211 Fiktivt berättande Förberedelser inför inspelning Nordström Robert
2020-03-20 16:00 - 21:00 C350 Fiktivt berättande Fiktivt berättande (Ihan sama)
2020-04-06 09:15 - 16:00 A211 Fiktivt berättande Avrustning, Utrustning genomgås, studion städas, allt söndrigt plockas bort. Hallgren Niclas
Lönnfeldt John
Nordström Robert
2020-04-07 09:15 - 16:00 E254 Fiktivt berättande Inspelningsutvärdering gruppvis. Tidtabell finns insatt på Itslearning Engebretsen Nanna
Lindfors Kauko
Nordström Robert
2020-04-15 09:15 - 16:00 Fiktivt berättande Check point postproduktion. Klipp/ljud/grade Lindfors Kauko
Nordström Robert
2020-04-21 09:15 - 16:00 Fiktivt berättande Check point postproduktion. Klipp/ljud/grade Lindfors Kauko
Nordström Robert
2020-04-28 09:15 - 16:00 Fiktivt berättande Check point postproduktion. Klipp/ljud/grade Lindfors Kauko
Nordström Robert
2020-05-05 09:15 - 16:00 Fiktivt berättande Check point postproduktion. Klipp/ljud/grade Lindfors Kauko
Nordström Robert
2020-05-12 09:15 - 16:00 Fiktivt berättande Check point postproduktion. Klipp/ljud/grade Lindfors Kauko
Nordström Robert
2020-05-19 09:15 - 16:00 Fiktivt berättande Check point postproduktion. Klipp/ljud/grade Lindfors Kauko
Nordström Robert
2020-05-26 09:15 - 16:00 A206 Fiktivt berättande Utvärdering av filmerna Fiktivt berättande Engebretsen Nanna
Grabber Klaus
Lindfors Kauko
Nordström Robert

Kurs och studieplanssökning