Kursens undervisningsperiod

3 (2020-01-01 till 2020-03-22)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studenten får kännedom om kulturella uttryck från olika tider samt får en uppfattning om olika verksamheter inom konst och kultur.
Dessutom utvecklar studerande följande digitala kompetenser.
Leka (Play): förmågan att experimentera med sin omgivning som en form av problemlösning.
Remixa: förmågan att meningsfullt prova och remixa medieinnehåll.
Multitasking: möjligheten att skanna ens miljö och flytta fokus efter behov för att iögonenfallande detaljer.
Distribuerad kognition: förmågan att samverka meningsfullt med verktyg som utökar mental kapacitet.
Kollektiv intelligens: förmågan att samla kunskap och jämföra anteckningar med andra mot ett gemensamt mål.
Omdöme: förmågan att utvärdera tillförlitligheten och trovärdigheten för olika informationskällor.
Transmedia Navigation: förmågan att följa flödet av berättelser och information på flera sätt.
Nätverk: möjligheten att söka efter, syntetisera och sprida information.
Förhandling: förmågan att besöka online samhällen (communities), urskilja och respektera flera åsikter, och fånga och följa alternativa normer.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att
a) känna till aktuella trender inom konst och kultur
b) ha en insikt i nya teknologier som XR, AI och robotik och de nya uttryck uppstår ur teknologi
c) att identifiera eventuella arbetsmöjligheter som dessa trender och ny teknologi medför
d) kan grunderna för konstnärlig forskning

Innehåll

OBS DETTA ÄR EN ONLINE KURS

I kursen lär du dig om trender i konst och kultur och utveckla din digitala kompetens.
Du besöker utställningar självständigt och
fördjupar dig i bildanalys och konstnärlig forskning. Du gör uppgifter individuellt eller i grupp kring kulturfenomen, konstverk och konstnärer som du väljer själv. Du får handledning i detta arbete individuellt och/eller i grupp vid behov.

Förkunskaper

Inga

Kursen ersätter följande kurser

Bildens historia, Konsthistoria och bildanalys, Stil & Genre, Visuell kultur

Litteratur

Se its learning

Studieaktiviteter

  • Individuell handledning och grupphandledning - 10 timmar
  • Självstudier - 60 timmar
  • Nätbaserade - 65 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger
följande
examinationer:
Examination 4 stycken hemtenter (se Itslearning)
MOTSVARAR 80 POÄNG

Varje hemtent Motsvarar 20 p

Examinationerna väger sinsemellan på följande sätt:

Vitsord 5: 70-80 p
Vitsord 4: 60-69 p
Vitsord 3: 50-59 p
Vitsord 2: 40-49 p
Vitsord 1: 35-39 p
Underkänd: 0-34p

FÖR GODKÄNDT VITSORD KRÄVS 35 POÄNG

P står för poäng.
Således är minimikravet för att klara kursen 35 poäng
Deadline bör respekteras.
Alla uppgifter för kursen bör vara inlämnade senast i slutet av perioden.

Lärare

  • Ahonen Mirko
  • Nåls Jan
  • Träskman Tomas

Examinator

Träskman Tomas

Antal kursplatser

Ingen begränsning (54 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2019-12-24 till 2020-01-20

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Övriga uppgifter

Kurs och studieplanssökning