Kursens undervisningsperiod

2 (2019-10-28 till 2019-12-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att lägga god grund, arbeta med dagsaktuella trender och tekniker samt ge goda rutiner som underlättar påbyggandet av fördjupade kunskaper.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs har studenten en grundlig kunskap i webbdesign;
1. är förmögen att bygga upp en webbplats med html5 och css samt standardiserade ramverk
2. är förmögen att implementera javascript bibliotek, jQuery
3. har förståelse för användbarhet, användargränssnitt, sidstruktur och målgrupp
4. är förmögen att jobba med webbdesign t.ex. som frilansare

Innehåll

1. Html5
2. css
3. Grid design
4. Ramverk
5. Mobile First
6. Användbarhet och sidstruktur
7. Webbläsare och tolkning
8. Val av teknik och verktyg
9. Projekt

Förkunskaper

Inga.

Kursen ersätter följande kurser

-

Mer information

Kommunikationen i kursen sker via Itslearning. Studenten förväntas följa upp Itslearning för att hållas uppdaterad gällande möjliga förändringar.

Litteratur

HTML5 For Web Designers by Jeremy Keith
CSS3 for Web Designers by Dan Cederholm
Responsive Web Design by Ethan Marcotte

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 120 timmar
 • Praktiska övningar - 32 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 78 timmar
 • Självstudier - 40 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 270 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 270 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd kurs krävs slutförda uppgifter och avslutade projekt samt närvaro 80%.

Examination 1: Avslutat projekt 40%
Examination 2: Uppgifter och presentationer 20%
Examination 3: Deadliner 20%
Examination 4: Närvaro 20%

Vikten ligger på utfört arbete enligt angiven deadline. Frånvaro utan anmälan drar ner vitsordet även om alla uppgifter är inlämnade inom utsatt tid.

Lärare

Törnqvist Jutta

Examinator

Törnqvist Jutta

Antal kursplatser

Ingen begränsning (20 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2019-08-01 till 2019-09-02

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-10-29 09:15 - 13:00 A303 Webbdesign Törnqvist Jutta
2019-10-30 09:15 - 13:00 A303 Webbdesign Törnqvist Jutta
2019-10-31 09:15 - 13:00 A303 Webbdesign Törnqvist Jutta
2019-11-05 09:15 - 13:00 A303 Webbdesign Törnqvist Jutta
2019-11-06 09:15 - 13:00 A303 Webbdesign Törnqvist Jutta
2019-11-07 09:15 - 13:00 A303 Webbdesign Törnqvist Jutta
2019-11-12 09:15 - 13:00 A303 Webbdesign Törnqvist Jutta
2019-11-13 09:15 - 13:00 A303 Webbdesign Törnqvist Jutta
2019-11-14 09:15 - 13:00 A303 Webbdesign Törnqvist Jutta
2019-11-19 09:15 - 13:00 A303 Webbdesign Törnqvist Jutta
2019-11-20 09:15 - 13:00 A303 Webbdesign Törnqvist Jutta
2019-11-21 09:15 - 13:00 A303 Webbdesign Törnqvist Jutta
2019-11-26 09:15 - 13:00 A303 Webbdesign Törnqvist Jutta
2019-11-27 09:15 - 13:00 A303 Webbdesign Törnqvist Jutta
2019-11-28 09:15 - 13:00 A303 Webbdesign Törnqvist Jutta
2019-12-03 09:15 - 13:00 A303 Webbdesign Törnqvist Jutta
2019-12-04 09:15 - 13:00 A303 Webbdesign Törnqvist Jutta
2019-12-05 09:15 - 13:00 A303 Webbdesign Törnqvist Jutta
2019-12-10 09:15 - 13:00 A303 Webbdesign Törnqvist Jutta
2019-12-11 09:15 - 13:00 A303 Webbdesign Törnqvist Jutta
2019-12-12 09:15 - 13:00 A303 Webbdesign Törnqvist Jutta
2019-12-17 09:15 - 13:00 A303 Webbdesign Törnqvist Jutta
2019-12-18 09:15 - 13:00 A303 Webbdesign Törnqvist Jutta
2019-12-19 09:15 - 13:00 A303 Webbdesign Törnqvist Jutta

Kurs och studieplanssökning