Kursens undervisningsperiod

2 (2019-10-28 till 2019-12-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Kompetensmålen är problemlösning, tidtabell
hantering, jobba i grupp för ett genemsamt mål.
Under kursen kommer vi att producera
material som används i ett riktigt projekt.

Läranderesultat

Vi fördjupar oss i produktionen av online media
material som grafik, animation, video, webbsidor,
eller spel.

Förkunskaper

Produktion i Broadcastmiljö eller motsvarande
kunskaper.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 10 timmar
  • Praktiska övningar - 40 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 85 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Arbetsdagbok.
Leverarad produkt.

Lärare

  • Ahonen Mirko
  • Törnqvist Jutta

Examinator

Ahonen Mirko

Antal kursplatser

Ingen begränsning (10 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2019-10-14 till 2019-11-10

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-10-28 09:15 - 15:00 A303 Utvecklingsprojekt inom Online Media Ahonen Mirko
2019-11-04 09:15 - 15:00 A309 Utvecklingsprojekt inom Online Media
2019-11-06 10:00 - 12:00 A309 Utvecklingsprojekt inom Online Media Ahonen Mirko
2019-11-11 09:15 - 12:00 A309 Utvecklingsprojekt inom Online Media Ahonen Mirko
2019-11-11 12:15 - 15:00 A303 Utvecklingsprojekt inom Online Media Ahonen Mirko
2019-11-15 10:00 - 15:00 A303 Utvecklingsprojekt inom Online Media Ahonen Mirko
2019-11-18 09:15 - 12:15 A312 Utvecklingsprojekt inom Online Media Ahonen Mirko
2019-11-25 13:15 - 19:00 A303 Utvecklingsprojekt inom Online Media Ahonen Mirko
2019-11-27 13:15 - 16:00 A303 Utvecklingsprojekt inom Online Media Ahonen Mirko
2019-11-29 09:15 - 21:00 A303 Utvecklingsprojekt inom Online Media Ahonen Mirko
2019-12-02 09:15 - 21:00 A312 Utvecklingsprojekt inom Online Media Ahonen Mirko
2019-12-03 09:15 - 21:00 A312 Utvecklingsprojekt inom Online Media Ahonen Mirko
2019-12-04 09:15 - 21:00 A312 Utvecklingsprojekt inom Online Media Ahonen Mirko
2019-12-05 09:15 - 21:00 A312 Utvecklingsprojekt inom Online Media Ahonen Mirko
2019-12-11 09:30 - 11:00 A309 Utvecklingsprojekt inom Online Media Ahonen Mirko

Kurs och studieplanssökning