Kursens undervisningsperiod

 • 3 (2020-01-01 till 2020-03-22)
 • 4 (2020-03-23 till 2020-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att både fördjupa sig i berättandet och bredda sitt berättande. Studenterna har möjlighet att välja som slutproduktion mellan fiktion,dokumentär,online berättande, eller en kombination av dessa, något crossmedialt. Kursen ger möjlighet att fördjupa sig inom sin inriktning men ger också möjlighet till att experimentera mellan dessa områden.
Slutproduktionen och den skriftliga examensuppsatsen framskrider parallelt. Genom slutproduktionen kan studenten i praktiken forska i frågeställningar som studenten fördjupar sig i under den skriftliga examensarbetsprocessen.Grunden för det skriftliga arbetet läggs under kursen Examenseminsarium

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att hitta det berättarsätt som intresserar mest och lämpar sig bäst till det projekt som är i fråga. Att kunna arbeta mot ett gemensamt mål med studenter från andra avdelningar och inriktningar och förstå att dagens medie och kulturbranch kräver både ett specialkunnande men också en bred kännedom om hur förmedla sin berättelse och budskap i dagens distributionslandskap. Att förstå att kvalitet är det som lever längst.

Innehåll

Kursen är en produktionsinriktad kurs. Produktionen kan vara en fiktiv kortfilm, dokumentär,ett online projekt eller något crossmedialt.Studenterna kan fördjupa sig i olika ansvarsområden i en produktion. Inom tex fiktionsfilmen så kan det handla om foto, klipp, gaffer, B-foto, Fad, osv. Ansvarsområdet och uppgiften bestäms med inriktningsansvariga lärare.
Kursen börjar med en idé pitch där enskild student eller en grupp av studenter presenterar sitt projekt. I detta skedet kan produktionen vara i vision och drömstadie. De fiktion och dokumentär manus som pitchas skall ha genomgått en utvecklingsfas i manuskursen som går före Slutproduktion kursens start.Undantag gällande detta kan vara om det är fråga om pilotprojekt eller mera experimentella produktioner.
Kursen delas in i tre faser. planering-inspelning-efterarbete.Studenterna arrangerar en egen premiär av produktionerna som kursavslutning.

Förkunskaper

För studenter inom foto&klipp,manus®i,ljud&producentskap är förkunskaper: Fiktivt berättande, Visuellt berättande.
För Online Media studenter är förkunskaper:Conceptual thinking/Pitching ideas.
Examenseminariet

Kursen ersätter följande kurser

Narrative design och berättande 2016-2017

Mer information

Obligatorisk närvaro vid handledningstillfällen, pitch tillfällen och utvärdering samt under produktionsprocessen.
De fiktion och dokumentär manus som pitchas skall ha genomgått en utvecklingsfas i manuskursen som går före Slutproduktion kursens start.Undantag gällande detta kan vara om det är fråga om pilotprojekt eller mera experimentella produktioner.
För godkänd prestation krävs att studenten har en utgiven ansvarsfunktion i en produktion. Ansvarsfunktionen kan också bestå av flera mindre roller som i sin helhet räcker som prestation för kursen.
Kommunikationen och informationen ges på kursen via mail och Itslearning.

Litteratur

Inriktningsansvarig lärare ger litterartur som stöd till produktionerna

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 50 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 40 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 60 timmar
 • Praktiska övningar - 40 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 80 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 270 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 270 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

På grund av det pågående Covid-19 utbrottet som lett till att vår högskola stängts så utförs kursen nu på följande sätt:

Handledningar och utvärderingar har flyttas ut på distans via Zoom platformen. Studenternas närvaro och deltagande i kursens handledningar följs upp som tidigare.
Om studenten inte har möjlighet att delta i distanshandledningar bör hen informera kursansvarig lärare.

För godkänd prestation krävs att studenten har en utgiven ansvarsfunktion i en produktion. Ansvarsfunktionen kan också bestå av flere mindre roller som i sin helhet räcker som prestation för kursen.
De individuella handledningstillfällena under hela produktionsprocessen med inriktningsansvarig lärare tas också i beaktande i bedömningen av kursen. I samband med den färdiga produktionen överlämnar studenten en skriftlig reflektion över vad som varit den stora utmaningen under processen utifrån den egna inriktningen. Reflektionen skrivs efter given designe som finns på Itslearning och lämnas in på given plats på Itsleraning.

Bedömningsgrunder för kursen Slutproduktion:

Deltagande under handledningen, pitchar, utvärderingar, check points.

En bedömning av studentens ansvarsroll inom gruppen och gruppdynamiken.

En bedömning av produktionen utifrån studentens inriktning.

En bedömning av produktionen som helhet.

Studentens inlämnade reflektionen.

Bedömningen av studenterna görs tillsamman av inriktningspesifika lärare under ett vitsordsmöte. Inriktningspesifik lärare representerar sina studenter.

Lärare

 • Cantell Saara
 • Engebretsen Nanna
 • Grabber Klaus
 • Lindfors Kauko
 • Lönnfeldt John
 • Nordström Robert
 • Nåls Jan

Examinator

Nordström Robert

Antal kursplatser

Ingen begränsning (18 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Se bokningar i Arbs och den information som läggs på Itslearning.

Kursanmälningstid

2019-12-02 till 2020-01-08

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-01-08 09:15 - 16:00 A211 Slutproduktion Kick off, Pitch 1 vision och drömmar. manusgenomläsning Engebretsen Nanna
Lindfors Kauko
Nordström Robert
2020-01-16 09:15 - 16:00 A309 Slutproduktion Handlening Nordström Robert
2020-01-23 09:15 - 16:00 A309 Slutproduktion Handlening Nordström Robert
2020-01-23 15:15 - 17:00 E377 Slutproduktion
2020-01-29 09:15 - 16:00 Slutproduktion Workshop Angel Films Nordström Robert
2020-01-30 09:15 - 16:00 Slutproduktion Workshop Angel Films Nordström Robert
2020-01-30 15:15 - 17:00 C350 Slutproduktion
2020-02-05 09:15 - 16:00 A416 Slutproduktion Handlening Nordström Robert
2020-02-06 15:15 - 17:00 E377 Slutproduktion
2020-02-19 09:15 - 16:00 A309 Slutproduktion Pitch 2. Produktion och verklighet Engebretsen Nanna
Lindfors Kauko
Nordström Robert
2020-02-20 08:45 - 12:15 C350 Slutproduktion
2020-02-28 08:00 - 21:00 A211 Slutproduktion Förberedelser inför inspelning Nordström Robert
2020-02-29 08:00 - 21:00 A211 Slutproduktion Inspelningsperiod Slutproduktion Nordström Robert
2020-03-01 08:00 - 21:00 A211 Slutproduktion Inspelningsperiod Slutproduktion Nordström Robert
2020-03-02 08:00 - 21:00 A211 Slutproduktion Inspelningsperiod Slutproduktion Nordström Robert
2020-03-03 08:00 - 21:00 A211 Slutproduktion Inspelningsperiod Slutproduktion Nordström Robert
2020-03-04 08:00 - 21:00 A211 Slutproduktion Inspelningsperiod Slutproduktion Nordström Robert
2020-03-05 08:00 - 21:00 A211 Slutproduktion Inspelningsperiod Slutproduktion Nordström Robert
2020-03-06 08:00 - 21:00 A211 Slutproduktion Inspelningsperiod Slutproduktion Nordström Robert
2020-03-07 08:00 - 21:00 A211 Slutproduktion Inspelningsperiod Slutproduktion Nordström Robert
2020-03-08 08:00 - 21:00 A211 Slutproduktion Inspelningsperiod Slutproduktion Nordström Robert
2020-03-09 08:00 - 21:00 A211 Slutproduktion Inspelningsperiod Slutproduktion Nordström Robert
2020-03-10 08:00 - 21:00 A211 Slutproduktion Inspelningsperiod Slutproduktion Nordström Robert
2020-03-11 08:00 - 21:00 A211 Slutproduktion Inspelningsperiod Nordström Robert
2020-03-12 08:00 - 21:00 A211 Slutproduktion Inspelningsperiod Nordström Robert
2020-03-13 08:00 - 21:00 A211 Slutproduktion Inspelningsperiod Nordström Robert
2020-03-14 08:00 - 21:00 A211 Slutproduktion Inspelningsperiod Nordström Robert
2020-03-15 08:00 - 21:00 A211 Slutproduktion Inspelningsperiod Nordström Robert
2020-03-16 09:15 - 16:00 A211 Slutproduktion Avrustning, Utrustning genomgås, studio städas, allt söndrigt plockas bort. Hallgren Niclas
Lönnfeldt John
Nordström Robert
2020-03-18 09:15 - 13:00 E254 Slutproduktion Inspelningsutvärdering. Gruppvis efter given tidtabell som finns på Itslearning Engebretsen Nanna
Lindfors Kauko
Nordström Robert
2020-03-19 09:15 - 16:00 Slutproduktion Checkpoint postproduktion. Klipp/Ljud/grade Nordström Robert
2020-03-26 09:15 - 16:00 Slutproduktion Checkpoint postproduktion. Klipp/Ljud/grade Nordström Robert
2020-04-02 09:15 - 16:00 Slutproduktion Checkpoint postproduktion. Klipp/Ljud/grade Nordström Robert
2020-04-09 09:15 - 16:00 Slutproduktion Checkpoint postproduktion. Klipp/Ljud/grade Nordström Robert
2020-04-16 09:15 - 16:00 Slutproduktion Checkpoint postproduktion. Klipp/Ljud/grade Nordström Robert
2020-04-23 09:15 - 16:00 Slutproduktion Checkpoint postproduktion. Klipp/Ljud/grade Nordström Robert
2020-04-30 09:15 - 16:00 Slutproduktion Checkpoint postproduktion. Klipp/Ljud/grade Nordström Robert
2020-05-07 09:15 - 16:00 Slutproduktion Checkpoint postproduktion. Klipp/Ljud/grade Nordström Robert
2020-05-13 09:15 - 16:00 Slutproduktion Checkpoint postproduktion. Klipp/Ljud/grade Nordström Robert
2020-05-21 09:15 - 16:00 Slutproduktion Checkpoint postproduktion. Klipp/Ljud/grade Nordström Robert

Kurs och studieplanssökning