Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att ge studenten djupare kännedom och inblick om de berättarmässiga möjligheter den digitala bildens postproduktion ger för visuellt berättande.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att planera en filminspelnings efterarbete. Ha kunskap om hur olika format påverkar efterarbetet. Få en inblick i färgkorrigeringens möjligheter på ett postproduktions hus. Grunder i visuella effeketer kommer att vara som en egen modul i kursen.

Innehåll

Kursen innehåller tre moduler, -Postproduktions producentskap,-Graidin(färgkorrigering),-VFX digitala effekter. Kursen innhåller studibesök till olika Postproduktionsbolag.

Förkunskaper

Kursen är öppen för samtliga inriktningar som genomfört kurserna "kortilm", "Fiktion 1" eller "Fiktion 2"

Kursen ersätter följande kurser

Ingen

Mer information

Kursen är delvis gemensam för alla inriktningar men innehåller en mera specifik del om postproduction som berör din yrkesroll. Tex. för fotgraferna ingår en praktisk uppgift i färgkorrigereing.Mer information fås av kursansvarig lärare.

Litteratur

Kurslitteraturlista ges i samband med kursstart.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 40 timmar
  • Studiebesök och demonstrationer - 20 timmar
  • Individuell handledning och grupphandledning - 23 timmar
  • Praktiska övningar - 50 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Demonstrationer och färdighetsprov

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande examinationer:
presentationer,produktioner samt närvaro vid angivna tillfällen (teorilektioner) 80%.

Examinator

Mård Tommy

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursens tidtabell

Kursens tidtabell framgår i Asta

Course schedule shown in Asta

Examinationsformer

2013-06-10 - Demonstrationer och presentationer

Kurs och studieplanssökning