Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

<a href="/sv/studieplaner/301000/2019-2020/135">Mediekultur 2008 (regi) - Masterclass</a>

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att producera 6-7 kortfilmer som
eleverna själv skriver och regisserar

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att
regissera en kortfilm som spelas in på film. Studeranden skall
känna till filmprocessens alla delmoment och av dessa delmoment
kunna skapa en fungerande helhet.

Innehåll

Kursen sker i samarbete med motsvarande kurser i
producentskap, foto, ljud.

Kursen Filmregi och postproduktion består av fyra delmoment:

 1. STUDIEBESÖK / FÖRELÄSNINGAR
  Tillsammans med de andra inriktningarna besöker kursen
  företag där gruppen bekantar sig med filmprocessens olika
  stadier.
  Vidare kommer en representant från Kodak och håller en
  föreläsning inom ramen för kursen.
  Tidtabell meddelas senare men besöken kommer att ske i
  januari.

 2. SKRIVANDET AV MANUS
  Inriktning regi / manus skriver manus till produktionerna.
  Tidsramen är 3-5 min, genren är fiktion. Som handledare
  fungerar Jan Nåls. En första version utan dialog levereras till Jan
  Nåls.

 3. REGI AV KORTFILM
  Filmutrustningen är uthyrd ENDAST TRE VECKOR
  16.3-5.4 och under dessa veckor skall alla filmteam filma sina
  poduktioner. Filmteamen får två rullar film per team (20 min),
  detta betyder ca 2 inspelningsdagar per grupp. Dessa yttre
  ramar ställer stora krav på manus och förplaneringen i stort!
  Nyckelordet är precision.

 4. POSTPRODUKTION

 5. TENTAMEN
  Kursbok:
  Cinematography av Blain Brown
  Focal Press

Förkunskaper

Kortfilm 1
Kortfilm 2

eller motsvarande

Litteratur

Blain Brown: Cinematography

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 16 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 20 timmar
 • Studentstyrd lärarhandledd undervisning - 18 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete - 70 timmar
 • Självstudier - 9 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 79 timmar
 • Varav schemalagda studier: 54 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina

Lärare

Nåls Jan

Examinator

Grönvall John

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Examinationsformer

Tentdatum meddelas senare - Tentamina

Kurs och studieplanssökning