Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att sturedanden kan ljudplanera och ljudklippa en film.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att kunna grundbegräpp inom ljudpanering. Studeranden kan planera den arbetstid som behövs. Studeranden kan ljudklippa dialog, använda ljudarkiv, banda in effekter, göra tramp, orgnisera ljudklippet med lämpliga program.

Innehåll

8 lektioner med teori. Handled ljudplanering, ljudklipp och mix av en kortfilm.

Förkunskaper

Inga.

Litteratur

John Purcell: Dialogue Editing for Motion Pictures: A Guide to the Invisible Art ISBN-13: 978-0240809182 Tomlinson Holman: Surround Sound, Second Edition: Up and running ISBN-13: 978-0240808291

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 80 timmar
  • Praktiska övningar - 20 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 33 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

  • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
  • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Lärare

Lindfors Kauko

Examinator

Lindfors Kauko

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

  • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
  • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning