Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Fördjupa studerandens kunskaper i singelkameraproduktioner.

Läranderesultat

Under kursen fördjupas kunnandet i att producera med singelkamera med speciellt fokus på klippet.
Eleverna skall behärska
grunderna i journalistisk research, de ska kunna känna igen en
bra huvudperson och känna till hur man planerar ett kort reportage
och hur man bygger upp en enkel berättelse. De kan bygga upp
spänning och förväntan med hjälp av bild och ljud.

Innehåll

Studeranden delas in i produktionsteam som tillsammans producerar ett kort reportage. Föreläsningar och kortare övningar stöder denna process.

Förkunskaper

Singelkamera 1

(eller motsvarande färdigheter)

Kursen ersätter följande kurser

Inga

Mer information

Se Its Learning

Litteratur

Meddelas senare

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 24 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 65 timmar
 • Självstudier - 44 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Närvarokrav 80%

Vitsord byggs på:
Närvaro och aktivitet 20 %

Kursens uppgifter och slutproduktion 80 %

Lärare

 • Cantell Saara
 • Grabber Klaus
 • Lindfors Kauko
 • Nordström Fred

Examinator

Nordström Fred

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursens tidtabell

Se ASTA/ARBS

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning